# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Terensko vozilo za prevoz radnika pogonsko gorivo – benzin account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 28. okt 2021 1 0 business 20.000 KM 0 KM
2 library_books Terensko vozilo za prevoz radnika pogonsko gorivo – nafta account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 28. okt 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
3 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 26. jul 2021 1 0 business 55.000 KM 0 KM
4 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 14. sep 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
5 library_books Nabava komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada account_balance Komunalno Grude 7. aug 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
6 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM
7 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
8 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 1 0 business Brčko Gas 5.555 KM 0 KM
9 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
10 library_books Nabavka i isporuka teretnog vozila za transport hrane i lijekova za potrebe sektora zajedničkih službi KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 27. dec 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
11 library_books Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera account_balance Općina Brod 22. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
12 library_books Nabavka kiper kamiona account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 23. apr 2021 3 0 business 990.000 KM 0 KM
13 library_books Nabavka korištenog specijalnog vozila- autosmećara za potrebe JKP "Vodovod" d.o.o. Kneževo account_balance Vodovod Kneževo 18. aug 2021 2 0 business 93.999 KM 0 KM
14 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 24. nov 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
15 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 22. mar 2021 1 0 business 64.615 KM 0 KM
16 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 18. nov 2021 5 0 business 120.000 KM 0 KM
17 library_books Nabavka novog navalnog vatrogasnog kamiona na finansijski lizing account_balance Općina Lukavac 21. sep 2021 1 0 business 350.000 KM 0 KM
18 library_books Nabavka novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Dom zdravlja Derventa 21. jun 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
19 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 26. feb 2021 1 0 business 180.000 KM 0 KM
20 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 9. apr 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM