# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 error Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 12. okt 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
22 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 1. dec 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
23 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za prevoz ambalažnog otpada zapremine 6-8 m³ account_balance "Komunalac" Bijeljina 11. okt 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
24 error Nabavka putem finansijskog leasinga dva nova putnička motorna vozila account_balance Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih poulacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija 8. jul 2021 2 0 business 80.500 KM 0 KM
25 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 4. maj 2021 1 0 business Autohit Vogošća 18.675 KM 0 KM
26 library_books Nabavka Putničkog Automobila account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 5. maj 2021 1 0 business 45.000 KM 0 KM
27 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Grad Istočno Sarajevo 11. aug 2021 1 0 business 73.000 KM 0 KM
28 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 12. apr 2021 1 0 business 59.000 KM 0 KM
29 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Istočno Sarajevo 8. sep 2021 1 0 business 73.000 KM 0 KM
30 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 3 0 business SV Company Laktaši 76.000 KM 0 KM
31 library_books Nabavka roba- rabljenog teretnog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 29. dec 2021 1 1 business 50.000 KM 0 KM
32 library_books Nabavka sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla account_balance Grad Tuzla 18. okt 2021 2 0 business 256.410 KM 0 KM
33 library_books Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Istočno Novo Sarajevo 12. apr 2021 1 0 business 69.209 KM 0 KM
34 error Nabavka usluga finansijskog lizinga za nabavku specijalnog sanitetskog vozila - 3 komada account_balance Dom zdravlja Lukavac 2. jul 2021 3 0 business 185.001 KM 0 KM
35 library_books Nabavka vozila za ratne vojne invalide 100 posto I grupe account_balance Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata 26. jul 2021 50 0 business 1.500.000 KM 0 KM
36 library_books Ponovni postupak Nabavka roba- Rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance Rad Lukavac 22. nov 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
37 library_books Putnički automobil i putničko kombi vozilo za potrebe TZKS account_balance Turistička Zajednica Kantona Sarajevo 12. feb 2021 2 0 business 102.564 KM 0 KM
38 library_books Putničko vozilo - minibus account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 8. jun 2021 1 1 business 168.000 KM 0 KM
39 library_books Teretno kombi vozilo putem finansijskog lizinga account_balance Mješoviti Holding "ERS" - MP A.D. Trebinje - ZD Irce A.D. Istočno Sarajevo 8. okt 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
40 library_books Teretno kombi vozilo putem finansijskog lizinga account_balance Mješoviti Holding "ERS" - MP A.D. Trebinje - ZD Irce A.D. Istočno Sarajevo 3. nov 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM