# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
221 library_books Nabava roba: Rabljeno teretno vozilo tegljač s poluprikolicom account_balance Vodovod Posušje 16. dec 2021 1 0 business 98.500 KM 0 KM
222 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Grad Mostar 1. dec 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
223 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 20. dec 2021 1 0 business 111.100 KM 0 KM
224 library_books Nabava terenskih motornih vozila za kretanje po šumskim putovima account_balance Hercegbosanske šume Kupres 9. nov 2021 6 0 business 175.000 KM 0 KM
225 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM
226 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
227 library_books Nabava vatrogasnih vozila - autocisterne account_balance Grad Mostar 21. dec 2021 1 0 business 580.000 KM 0 KM
228 library_books Nabava vozila za potrebe Grada Livna. account_balance Grad Livno 26. nov 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
229 library_books Nabavka buldozera putem finansijskog lizinga account_balance Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. 14. feb 2022 1 0 business 600.000 KM 0 KM
230 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
231 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 6. okt 2021 2 0 business 95.000 KM 0 KM
232 library_books Nabavka dva ophodarska vozila account_balance Autoceste Federacije 20. jan 2022 2 0 business 100.000 KM 0 KM
233 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 22. okt 2021 2 0 business 85.000 KM 0 KM
234 library_books Nabavka i isporuka kombi vozila account_balance Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla 30. nov 2021 1 0 business 49.999 KM 0 KM
235 library_books Nabavka i isporuka polovnog poluteretnog vozila - 3 komada account_balance Radnik Zavidovići 13. jan 2022 3 0 business 32.000 KM 0 KM
236 library_books Nabavka i isporuka polovnog teretog vozila- osnovna šasija sa 2 osovine ukupne dozvoljene mase do 7500 kilograma account_balance Radnik Zavidovići 8. jun 2021 1 0 business 10.000 KM 0 KM
237 library_books Nabavka i isporuka putničkog automobila za ambulantu Tuholj account_balance Dom zdravlja Kladanj 17. jan 2022 1 0 business 34.000 KM 0 KM
238 library_books Nabavka i isporuka specijalizovanog teretnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti, kontejnera i zvono kontejnera za potrebe Službe za komunalnu čistoću account_balance Općina Centar Sarajevo 14. sep 2021 1 0 business 420.000 KM 0 KM
239 library_books Nabavka i isporuka teretnog vozila za transport hrane i lijekova za potrebe sektora zajedničkih službi KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 27. dec 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
240 library_books Nabavka jednog terenskog motornog vozila sa otvorenim teretnim prostorom za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 17. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM