# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
201 library_books Motorna vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Osnovna Škola Njegoš Berkovići 29. mar 2021 1 0 business Autosalon Đuro d.o.o. Nevesinje 10.256 KM 12.000 KM
202 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila autopodizača account_balance Komus Bileća 12. apr 2021 1 0 business Tocak d.o.o. 12.000 KM 12.000 KM
203 library_books Nabavka rabljenog/korištenog teretnog motornog vozila (Zatvoreni furgon) account_balance "Komunalac" Busovača 27. apr 2021 1 1 business Mediamarket Sarajevo 11.500 KM 11.500 KM
204 library_books “Nabavka rabljene vatrogasne autocisterne za Službu zaštite od požara” account_balance Općina Tešanj 10. jan 2022 1 0 business 60.000 KM 0 KM
205 library_books Autokombi account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 26. jul 2021 1 0 business 49.900 KM 0 KM
206 error Dostavno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin 17. dec 2021 1 0 business 35.500 KM 0 KM
207 library_books Javna nabavka korištenih motornih vozila sa pogonom na 4 točka (2 komada) account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 8. dec 2021 2 0 business 32.000 KM 0 KM
208 library_books Javna nabavka motornog vozila za potrebe JU"Dječiji vrtići-Ciciban" Mostar account_balance Dječiji Vrtići Ciciban Mostar 3. nov 2021 1 0 business 29.000 KM 0 KM
209 library_books Javna nabavka službenih putničkih vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 24. dec 2021 3 0 business 125.641 KM 0 KM
210 library_books Javna nabavka teretnog motornog vozila account_balance JU Pozorište mladih Sarajevo 29. nov 2021 1 0 business 42.000 KM 0 KM
211 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 26. jul 2021 1 0 business 55.000 KM 0 KM
212 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 14. sep 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
213 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 6. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM
214 library_books Motorna vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Osnovna Škola Njegoš Berkovići 28. jan 2021 1 0 business 10.256 KM 0 KM
215 library_books Motorno vozilo srednje klase account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 16. aug 2021 1 0 business 47.008 KM 0 KM
216 library_books Nabava komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada account_balance Komunalno Grude 7. aug 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
217 library_books Nabava motornog vozila - putničko kombi motorno vozilo account_balance Dječji vrtić Ljubuški 24. nov 2021 1 0 business 41.000 KM 0 KM
218 library_books Nabava polovnog motornog vozila - putara account_balance Komunalno Livno 12. feb 2021 1 0 business 16.800 KM 0 KM
219 library_books Nabava putničkog kombi motornog vozila account_balance Opća bolnica Jajce 12. jan 2022 1 0 business 45.000 KM 0 KM
220 library_books Nabava putničkog kombija account_balance OŠ Josif Pančić Kozica 10. jun 2021 1 0 business 12.821 KM 0 KM