# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
261 library_books Nabavka novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Dom zdravlja Derventa 21. jun 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
262 library_books Nabavka novog službenog-terenskog vozila account_balance JU Radio televizija Živinice 1. dec 2021 1 0 business 25.641 KM 0 KM
263 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 26. feb 2021 1 0 business 180.000 KM 0 KM
264 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 9. apr 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
265 library_books Nabavka novog vozila za prikupljanje i prevoz čvrstog komunalnog otpada u opštini Čajniče account_balance Općina Čajniče 17. jan 2022 1 0 business 300.000 KM 0 KM
266 library_books Nabavka polovnog kamiona - kiper account_balance Komus Gračanica 19. nov 2021 1 0 business 26.000 KM 0 KM
267 library_books Nabavka polovnog kamiona i priključnog vozila specijalizovanog za prevoz vozila account_balance Općina Rudo 11. jan 2022 1 0 business 20.000 KM 0 KM
268 library_books Nabavka polovnog kamiona putara account_balance Komunalne usluge A.D. Prijedor 14. dec 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
269 library_books Nabavka polovnog motornog putničkog automobila account_balance Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac 14. dec 2021 1 0 business 36.000 KM 0 KM
270 error Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 12. okt 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
271 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 1. dec 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
272 library_books Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance Osnovni sud u Derventi 15. dec 2021 1 0 business 21.367 KM 0 KM
273 library_books Nabavka polovnog putničkog vozila - kombija account_balance JU OŠ "Sveti Sava" Kotor Varoš 21. okt 2021 1 0 business 11.111 KM 0 KM
274 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za prevoz ambalažnog otpada zapremine 6-8 m³ account_balance "Komunalac" Bijeljina 11. okt 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
275 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Studentski centar u Lukavici 9. jul 2021 1 0 business 12.000 KM 0 KM
276 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Bolnica Mlječanica 15. sep 2021 1 0 business 25.000 KM 0 KM
277 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila sa dizalicom account_balance Komunalne usluge A.D. Prijedor 9. aug 2021 1 0 business 20.000 KM 0 KM
278 library_books Nabavka Putničkog Automobila account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 5. maj 2021 1 0 business 45.000 KM 0 KM
279 library_books Nabavka putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 17. jan 2022 1 0 business 30.000 KM 0 KM
280 library_books Nabavka putničkog kombija account_balance JU OŠ "Petar Petrović Njegoš" Maslovare 20. dec 2021 1 0 business 25.641 KM 0 KM