# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabava vatrogasnog vozila sa opremom za DVD account_balance Grad Mostar 7. apr 2021 1 2 business Premier Febeco Mostar 200.000 KM 195.000 KM
22 library_books Kamion za odvoz otpada account_balance Gradska čistoća Gradiška 18. okt 2021 1 3 business Euromodus Laktaši 190.000 KM 190.000 KM
23 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila - 3 komada account_balance Dom zdravlja Lukavac 10. maj 2021 3 3 business Pavić-komerc Tuzla 200.000 KM 185.001 KM
24 library_books Putničko vozilo - minibus account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 2. aug 2021 1 2 business Auto Lijanovići Mostar 168.000 KM 161.800 KM
25 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Sarajevogas Sarajevo 5. jul 2021 5 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 160.000 KM 159.901 KM
26 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 25. okt 2021 1 2 business Guma M Mostar 160.000 KM 159.560 KM
27 library_books Nabavka novih službenih motornih vozila account_balance Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 9. aug 2021 4 1 business Una auto Bihać 167.400 KM 158.974 KM
28 library_books Nabavka korištenog kamiona account_balance Sarajevoputevi dd 12. jul 2021 1 1 business Auto Truck Trade Visoko 180.000 KM 158.422 KM
29 library_books Nabavka vatrogasnog vozila sa opremom account_balance Grad Zvornik 13. maj 2021 1 1 business Mipex auto RS Banja Luka 157.000 KM 157.000 KM
30 library_books Nabava teretnih vozila (Ophodarska vozila) account_balance Ceste Mostar 14. apr 2021 5 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 155.000 KM 155.000 KM
31 library_books Nabavka specijalnog vozila account_balance Komunalno Brčko 23. mar 2021 1 2 business LIV-S Visoko 150.000 KM 150.000 KM
32 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 4 8 business Brčko Gas 141.016 KM 140.768 KM
33 library_books Nabavka sanitetskih transportnih vozila za potrebe JZU Dom zdravlja " Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac account_balance JZU DOM ZDRAVLJA "DR LJUBOMIR ĆERANIĆ" SOKOLAC 31. mar 2021 2 1 business Bunjo Sarajevo 140.070 KM 140.060 KM
34 library_books Motorno vozilo- kombi sa sanitetskim opremanjem vozila account_balance Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde 5. apr 2021 2 4 business Bunjo Sarajevo 139.000 KM 138.400 KM
35 library_books Nabavka dva teretna motorna furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 6. dec 2021 2 1 business AC Quattro Sarajevo 187.200 KM 136.752 KM
36 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz selektiranog otpada account_balance Općina Kalesija 1. okt 2021 1 4 business SV Company Laktaši 153.846 KM 134.800 KM
37 library_books Putnički automobil više srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 13. maj 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 133.500 KM 133.323 KM
38 library_books Nabava putničkih motornih vozila za potrebe Doma zdravlja Mostar account_balance Dom zdravlja Mostar 4. aug 2021 7 1 business Apolo Mostar 130.000 KM 129.948 KM
39 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 2 4 business SV Company Laktaši 130.000 KM 129.700 KM
40 error Nabavka specijalnog teretnog vozila za prikupljanje i odvoz otpada account_balance Općina Prnjavor 19. nov 2021 1 2 business WINTEC Sarajevo 130.000 KM 128.980 KM