# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Nabavka minibusa za prijevoz korisnika Centra "Duga" Novi Travnik account_balance Duga Novi Travnik 12. jul 2021 1 2 business Sejari Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM
62 library_books Nabavka turističkog minibusa sa rampom za ulazak osoba sa invaliditetom account_balance JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 27. jan 2021 1 1 business Starline Sarajevo 102.564 KM 102.500 KM
63 library_books Nabavka jednog sanitetskog vozila sa doradom i osnovnom opremom account_balance Dom zdravlja Banja Luka 12. apr 2021 1 1 business Verano Motors Banja Luka 100.000 KM 99.982 KM
64 library_books Nabava teretnih vozila, cestarska vozila account_balance Ceste Mostar 14. apr 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 100.000 KM 99.980 KM
65 library_books Nabavka vozila za TJ Derventa i TJ Modriča account_balance Elektro Doboj 23. jun 2021 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.900 KM 99.900 KM
66 library_books Vozila - automobil srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 2. jul 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 95.950 KM 95.949 KM
67 library_books Nabava rabljenog putničkog vozila za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar account_balance Sveučilišna klinička bolnica Mostar 17. aug 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 97.000 KM 95.000 KM
68 library_books Vozila- Terensko vozilo account_balance Elektroprivreda HZHB 26. jul 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 94.000 KM 93.990 KM
69 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Tuzla 25. mar 2021 6 1 business Delfaz prom Tuzla 95.000 KM 92.000 KM
70 library_books Nabava vozila za prikupljanje i odvoz selektivnog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 6. maj 2021 2 2 business DENIX Srebrenik 90.000 KM 90.000 KM
71 library_books Nabavka sanitetskog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Jajce 23. feb 2021 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 90.000 KM 89.999 KM
72 library_books Nabavka terenskih vozila 4x4 account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 8. okt 2021 2 1 business Lada auto Banja Luka 90.000 KM 89.990 KM
73 library_books Nabavka putničkih automobila - Terensko motorno vozilo account_balance Ceste Federacije 5. nov 2021 3 1 business AC Quattro Sarajevo, Guma M Mostar 90.000 KM 89.970 KM
74 library_books Nabava novih vozila za službene potrebe account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije 24. maj 2021 3 1 business Auto centar Boras d.o.o. Mostar 90.000 KM 89.744 KM
75 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Gacko 15. nov 2021 2 1 business Autorad d.o.o. 100.000 KM 89.650 KM
76 library_books Nabava novog specijalnog pogrebnog motornog vozila account_balance JKP Vodograd Prozor/Rama 14. apr 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 90.000 KM 89.500 KM
77 library_books Javna nabava roba - putničkih motornih vozila account_balance Zajednička služba Vlade Županije Posavske 14. dec 2021 2 1 business Autoservis Senković Odžak 88.500 KM 88.461 KM
78 library_books Nabavka dva nova terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 1 business Guma M Mostar 86.000 KM 85.990 KM
79 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila – kipera za potrebe JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla account_balance Grad Tuzla 13. sep 2021 1 2 business Steel Zenica 85.470 KM 85.470 KM
80 library_books Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Službe za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo account_balance Općina Centar Sarajevo 1. jul 2021 1 1 business Blok Sarajevo 85.470 KM 85.450 KM