# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car MAZDA Šumarstvo Prenj Konjic Nije navedeno 89 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car MAZDA - 323 Univerzitet u Banjoj Luci Putničko Dizel 74 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car MAZDA - BT 50 Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car MAZDA Općina Novi Grad Sarajevo Ostalo 105 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car MAZDA Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car MAZDA Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car MAZDA Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car MAZDA - BT-50MV Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car MAZDA - BT-50MV Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car MAZDA - BT-50MV Unsko-sanske šume Bosanska Krupa Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car MAZDA - BT-50MV Unsko-sanske šume Bosanska Krupa SUV Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car MAZDA Rudnik mrkog uglja Đurđevik SUV Dizel 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car MAZDA - Attraction Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 110 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car MAZDA - BT-50 Rudnici mrkog uglja Banovići Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car MAZDA - BT-50 Rudnici mrkog uglja Banovići Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car MAZDA - BT-50 Rudnici mrkog uglja Banovići Kombi Nije navedeno 105 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car MAZDA - 6 Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Dizel 89 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car MAZDA Elektro-Bijeljina Putničko Nije navedeno 72 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car MAZDA Ceste Mostar Kombi Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument