# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car GAZ - Gazelle Next Elektrokrajina Banja Luka Kombi Dizel 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car GAZ - Gazelle Next Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car GAZ Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car GAZ Elektrodistribucija Pale Kamion Nije navedeno 88 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car GAZ Elektrodistribucija Pale Kamion Nije navedeno 88 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car GAZ Elektrodistribucija Pale Kamion Nije navedeno 88 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car GAZ Elektrodistribucija Pale Kamion Nije navedeno 88 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car GAZ Rudnik i termoelektrana Ugljevik SUV Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car GAZ Rudnik i termoelektrana Ugljevik Kombi Nije navedeno 88 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument