# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument