# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
221 library_books Nabavka novog mini bagera sa priključcima account_balance Gradsko groblje Zenica 10. dec 2020 1 0 business 49.900 KM 0 KM
222 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance JP RPC Tuzla - Inkubator ''Lipnica'' d.o.o 11. jan 2021 1 0 business 22.000 KM 0 KM
223 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 16. dec 2020 1 0 business 48.896 KM 0 KM
224 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 21. okt 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
225 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 10. dec 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
226 library_books Nabavka pauk vozila account_balance Grad Banja Luka 5. feb 2020 1 0 business 213.675 KM 0 KM
227 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata account_balance Elektrodistribucija Pale 12. jan 2021 2 0 business 30.000 KM 0 KM
228 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata (LOT 1-2) account_balance Elektrodistribucija Pale 7. dec 2020 2 0 business Borović Kiseljak 30.000 KM 0 KM
229 library_books Nabavka polovnog motornog putničkog vozila ( 1+8) sjedišta account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
230 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
231 library_books Nabavka polovnog traktora account_balance Komunalno Brčko 10. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
232 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 20. okt 2020 19 0 business 709.997 KM 0 KM
233 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 17. nov 2020 2 0 business 58.675 KM 0 KM
234 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 29. dec 2020 2 0 business 58.675 KM 0 KM
235 library_books Nabavka putničkih motornih vozila i motocikala za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020.g. account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. okt 2020 1 0 business Autoletić Brčko, Ugljo Bijeljina, Brčko Gas 38.460 KM 0 KM
236 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Komunalno Brčko 27. nov 2020 1 0 business 70.000 KM 0 KM
237 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala 7. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
238 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Osnovni sud u Šamcu 4. nov 2020 1 0 business 24.921 KM 0 KM
239 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Sokolac 30. mar 2020 1 0 business 34.000 KM 0 KM
240 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 10. sep 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM