arrow_downward Tražene specifikacije

Fabrički nov mini bager na gumenim gusjenicama sa kratkim repom ("short tail") i sa grijanom kabinom: Mini bager nov proizveden min. 2021 godine
Radna težina mašine: rovokopač sa zatvorenom kabinom, gumene gusjenice, kašika standardna iskopna, hidrauličke linije, operater od 75 kg, sa svim mazivima i tekućinama: Minimalno 1850 kg
Motor: Četverotaktni dizel motor, vodeno hlađen sa 3 cilindra sa minimalnom radnom zapreminom 750 cm³ i od istog proizvođača kao i ponuđena mašina
Snaga motora prema ISO 14396: Minimalna neto snaga prema ISO9249: 11,00 kW
Kabina: Preklopljiva kabina ROPS sa staklima i grijanjem
Rezervoar goriva: Minimalno 18 litara
Hidraulički sistem: Zatvoren hidraulički sistem prilagodljiv potrebama radnih alata (CLSS)
Hidraulička pumpa: Aksijalna klipna pumpa promjenjivog protoka
Pritisak: Maksimalni radni pritisak minimalno veći od 200 bara
Protok: Maksimalni protok minimalno veći od 40 l/min
Brzina kretanja: Dvije brzine kretanja, brza i spora. Spora minimalno 2,2 km/h
Brzina okretanja kupole: Minimalno 8,8 obrtaja u minuti
Transmisija: Planetarni reduktor sa vučnom snagom minimalno 14,5 kN
Upravljački mehanizam: Kontrolisano pomoću pedala i ručnih komandi
Donji postroj: Širina gumenih gusjenica max: 250 mm; Hidrauličko širenje i skupljanje podvozja
Dimenzije: -Transportna dužina max. 3.600 mm
-Radna širina: -max. skupljene gusjenice min: 960 mm
-max. proširene gusjenice min: 1280 mm
-max. prelazak repa mašine preko gusjenica pri max. proširenim gusjenicama 200 mm
Dozerska daska: Visina dozerske daske min: 240 mm
Širina dozerske daske min: 960 mm
Radni organ: Jednodijelna grana ili kran + ruka za dolje navedenu dubinu kopanja
Radni alati: Rovokopačke kašike: 250 mm iskopna kašika 500 mm iskopna kašika; Mehanička brza spojka
Dubina kopanja: Dubina kopanja min: 2400 mm
Visina utovara: Visina utovara – istresanja (zatvorena kašika) sa kašikom za iskope min: 2800 mm
Dohvat sa kašikom na tlu: Dohvat min: 3820 mm
Ugao zakretanja krana lijevo i desno: Ugao zakretanja krana lijevo min : 75°; Ugao zakretanja krana desno min : 50°
Dodatni pristroji: Hidraulične linije za jednosmjerne alate, čekić i sl.
Kontrolne komande rovokopačke ruke: Ergonomskog oblika kontrolne komande u vidu 2 (dva) đojstika PPC (Pressure Proportional Control) servo kontrola
Svjetlo: Radno svjetlo na grani
Servisibilnost: Pristup svim tačkama za provjeru filtera, indikatora, za dnevnu provjeru, Preklopiva kabina
Ostale usluge: Puštanje mašine u rad, osposobljavanje rukovaoca za osnovno rukovanje i održavanje mašine prema uputstvu proizvođača
Literatura: Uputstvo za rukovanje i održavanje na lokalnom jeziku i katalog rezervnih dijelova na lokalnom ili engleskom jeziku
Servisni interval zamjene ulja i filtera na motoru: Ponuđač mora navesti servisni raspored servisnih intervala
Servis: Obezbjeđen ovlašten servis u BiH. Navesti lokacije servisnih radionica i/ili servisera ovlaštenih za redovno i vanredno održavanje ponuđene mašine Ovjerena i potpisana Izjava ponuđača da je obezbjeđen ovlašteni servis uz popis minimalno tri (3) servisera sa minimum 3 potpuno opremljena namjenska servisna vozila (komisija zadržava pravo provjere i uvida u priloženu dokumentaciju kojom se potvrđuje traženo)
Skladište rezervnih dijelova: Skladište sa osnovnim rezervnim dijelovima filtera i ulja. Navesti lokacije skladišta.
Raspoloživost rezervnih dijelova: Raspoloživost originalnih rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Garantni rok: Garantni rok mora biti minimalno 12 mjeseci i neograničen broj radnih sati unutar tih 12 mjeseci na sve sklopove mašine

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
10. dec 2020
chevron_right Šifra tendera
13228-7-1-12/20
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Konkurentski zahtjev
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Gradsko groblje Zenica
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_IZM1_13228-7-1-12_20.zip