# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
181 library_books Bageri-mini rovokopač za 2020 godinu account_balance Vodovod i kanalizacija Živinice 24. nov 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
182 library_books Dva teretna vozila account_balance Vodovod Banja Luka 1. apr 2020 2 0 business 430.000 KM 0 KM
183 library_books Javna nabavka motornih vozila za potrebe MO i OS BiH u 2020.godini. account_balance Ministarstvo odbrane BiH 10. nov 2020 3 0 business 160.000 KM 0 KM
184 library_books Javna nabavka službenog putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 28. okt 2020 1 0 business 29.915 KM 0 KM
185 library_books Javna nabavka vozila account_balance Olimpijski centar Jahorina 6. feb 2020 0 0 business 48.000 KM 0 KM
186 library_books JN 20/20„Nabavka multifunkcionalnog vozila sa opremom za redovno i zimsko održavanje” account_balance Općina Ilidža 23. mar 2020 1 0 business 481.000 KM 0 KM
187 library_books Kamion-tegljač account_balance K.P. ''Komunalac'' A.D. Srbac 28. aug 2020 1 0 business 17.094 KM 0 KM
188 library_books Kombinovano vatrogasno vozilo cisterna account_balance Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 21. okt 2020 1 1 business 400.000 KM 0 KM
189 library_books Korišteno teretno vozilo za podizanje i odvoz velikih kontejnera (autopodizač) account_balance "Komunalac" Teslić 11. nov 2020 1 0 business 49.999 KM 0 KM
190 library_books Kupovina vozila account_balance Sportski savez općine Cazin 23. jan 2020 1 0 business 49.900 KM 0 KM
191 library_books LOT 1-nabavka lakog terenskog vozila, LOT 2-nabavka dva terenska teretna transportna vozila za vatrogasce - spasioce i opremu i LOT 3-nabavka dva transportna terenska vozila za vatrogasce - spasioce i opremu account_balance Grad Banja Luka 18. jan 2021 5 0 business 297.000 KM 0 KM
192 library_books Motorna vozila account_balance Općina Vlasenica 28. apr 2020 1 0 business Sejari Sarajevo 42.000 KM 0 KM
193 library_books Motorna vozila account_balance Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote "Grijanje" Zenica 14. jul 2020 1 0 business 22.100 KM 0 KM
194 library_books Nabava motornih vozila za potrebe ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. KUPRES account_balance Hercegbosanske šume Kupres 24. sep 2020 9 0 business 300.000 KM 0 KM
195 library_books Nabava putničkog motornog vozila kategorije M1 account_balance Vodovod i odvodnja Orašje 10. dec 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
196 library_books Nabava rabljenog kamiona za prevoz komunalnog otpada account_balance Jedinstveni općinski organ- oćinski načelnik Žepče 21. jan 2020 1 0 business 50.000 KM 0 KM
197 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 13. jun 2020 1 0 business Guma M Mostar 86.000 KM 0 KM
198 library_books Nabavka dva službena motorna vozila account_balance Općina Banovići 25. mar 2020 2 2 business 55.556 KM 0 KM
199 library_books Nabavka dva terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 6. apr 2020 2 0 business 56.000 KM 0 KM
200 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo 8. sep 2020 2 0 business 40.000 KM 0 KM