# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
261 library_books Nabavka službenog automobila za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH account_balance Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta 26. okt 2020 1 0 business 53.000 KM 0 KM
262 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Ministarstvo pravde Republike Srpske 8. okt 2020 1 0 business 18.803 KM 0 KM
263 library_books Nabavka službenog putničkog motornog vozila account_balance Dječije obdanište " Naša djeca" Gračanica 19. mar 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
264 library_books Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Opšta bolnica Zvornik 29. dec 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
265 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila za potrebe ZU Dom zdravlja Ključ account_balance Dom zdravlja Ključ 5. nov 2020 1 0 business 58.000 KM 0 KM
266 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Kalesija 27. nov 2020 1 0 business 42.734 KM 0 KM
267 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća account_balance 9. septembar Srebrenik 17. nov 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
268 library_books Nabavka teretnih motornih vozila za prevoz tereta i lica account_balance Granična policija BiH 9. nov 2020 2 0 business 92.500 KM 0 KM
269 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
270 library_books Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada account_balance JKP Novo Gorazde 24. dec 2020 1 0 business 21.500 KM 0 KM
271 library_books Nabavka turističkog minibusa sa rampom za ulazak osoba sa invaliditetom account_balance JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 4. jan 2021 1 0 business 102.564 KM 0 KM
272 library_books Nabavka vatrogasne autocisterne account_balance Općina Kalinovik 9. jun 2020 1 0 business 247.900 KM 0 KM
273 library_books Nabavka vatrogasnog motornog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara-Udruženje "Dobrovoljno vatrogasno društvo" Goražde account_balance Grad Goražde 19. jun 2020 1 0 business 300.000 KM 0 KM
274 library_books Nabavka vatrogasnog vozila account_balance Vatrogasno društvo Rudo 2. mar 2020 1 0 business 282.050 KM 0 KM
275 library_books Nabavka Vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 7. dec 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
276 library_books Nabavka vozila - JN 03/2020 account_balance Toplane Sarajevo 25. mar 2020 8 4 business 200.000 KM 0 KM
277 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Novi Travnik 7. feb 2020 1 0 business 28.000 KM 0 KM
278 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. apr 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
279 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona 13. jan 2021 1 0 business 42.734 KM 0 KM
280 library_books Putničko vozilo 2 komada account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 19. nov 2020 2 1 business 27.350 KM 0 KM