library_books JN 20/20„Nabavka multifunkcionalnog vozila sa opremom za redovno i zimsko održavanje”

arrow_downward Tražene specifikacije

- Naljepnica općeg znaka civilne zaštite- OPĆINA ILIDŽA.
- Ispod znaka natpis “SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA ČISTOĆU I ASANACIJU TERENA” U skladu sa Pravilnikom o odjeći, obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka CZ i identifikacionoj iskaznici za pripadnike CZ (“Sl.novine FBiH“, br. 10/19) - Znak postaviti na obadvoja vrata

Motor
- Min. 5000 cm3 zapremine
- Min. 170 kW snage
- Min. EURO 6 norma ispušnih plinova
- Motorna kočnica


Mjenjač
- Sinhronizirani mjenjač sa min. 8 brzina naprijed i min. 6 brzina unatrag – transportne i radne brzine (ukupno min. 16 + 14) - Ostvarivanje kretanja vozila, pri radu, hidrostatičkim pogonom za brzine vožnje u minimalnom rasponu od 0 – 40 km/h - Glavna komanda mjenjača na ručici na stubu upravljača - Tempomat - Elektronska, direktna brza promjena smjera mjenjača za vožnju naprijed- unatrag

Pogonsko upravljanje
- Elektro-pneumatsko šaltanje (EPS) - Elektronski ručni gas za podešavanje broja obrtaja motora za rad uređaja - Stalni pogon na sve kotače (4 x 4), blokada srednjeg diferencijala koja daju sigurnu trakciju i istovremenu raspodjelu snage na prednju i zadnju osovinu (50 : 50)

Osovine
- Blokada diferencijala stražnje osovine - Blokada diferencijala prednje osovine - Redoslijedno uključivanje blokada diferencijala jednim prekidačem: srednja, zadnja, prednja - Osovine sa jednostrukim točkovima i integriranim stabilizatorima - Međuosovinski razmak min. 3500 mm, max. 3900 mm - Zavojne-spiralne opruge na obe osovine - Servo upravljanje

Pogon dodatnih uređaja
- Pogon prednjih oruđa putem hidraulike vozila - Pogon prednjih oruđa preko prednjeg ožljebljenog vratila - PTO sa motora sa mogućnošću uključivanja i isključivanja - Pogon zadnjih oruđa putem hidraulike vozila - Hidraulika vozila min. 200 bar: 1. Krug hidraulike (max. protok min. 30 lit/min.) sa minimalno 4 para priključaka na prednjem kraju vozila17

i minimalno 2 para priključaka na zadnjem kraju vozila 2. krug hidraulike sa stalnim protokom (max. protok min. 50 lit/min.) - Hidraulika za kipanje, komplet - Sva hidraulika fabrički ugrađena, glavne komande na centralnoj konzoli (džojstik-palica i prekidači) i tasterima na upravljaču
Dimenzije i masa vozila (bez dodatnih uređaja)
- Dužina: max. 6000 mm - Širina: max. 2400 mm (bez retrovizora) - Visina: max. 3000 mm (bez rotacionih svjetala) - Masa GVW (najv. dozv. masa vozila) min. 11990 kg, max. 14000 kg

Šasija
- Ravna, ljestvasta šasija sa pojačanjima u sredini i straga, sa poprečnim nosačima i cijevima, modularna ugradnja - Tovarni sanduk, kiper, dimenzija min. 2800 x 2000 x 400 mm, mogućnost demontaže sa međušasije - Rezervna guma s naplatkom, istih dimenzija kao montirani na vozilo


Dijelovi
- Nerđajući aluminijski spremnik goriva, volumen min. 140 l - Prednja kuka za kopčanje sa klinom - Zadnja kuka (Ø 38,5 mm) sa elektro, ABS i pneumatskom instalacijom za prikolicu - Integrirani prednji nosač-ploča za prihvat oruđa, prema DIN 76060, type B, vel. 3, podesiv po visini - Nerđajući blatobrani

Kočnice
- Disk kočnice na svim kotačima - Pneumatski prijenos kočione snage - Isušivač zraka, spriječava vlagu i stvaranje korozije u sustavu kočenja - Ručna-parkirna kočnica

Kabina
- Kipajuća, nerđajuća - Vanjska ogledala obostrano, grijana, električno podesiva - Rampno ogledalo za preglednost sa desne strane kabine vozila - Multifunkcijski upravljač sa tasterima za radio, board kompjuter, tempomat i druge funkcije

- Klima uređaj, - Radio s USB-om - Grijanje i provjetravanje sa integriranom klimom, višestupanjsko podesiva, sa filterom za zaštitu od prašine i cirkulacijom u kabini - Sjedište vozača, pneumatski oslonjeno, podesivo po visini, dužini i nagibu sa integriranim sigurnosnim pojasom, naslonom za glavu - Sjedište suvozača - Originalni gumeni pod kabine - Tahograf digitalni ili smart - Povišena radna svjetla za zimsku službu sa svim funkcijama glavnih svjetala - Žuto rotirajuće svjetlo na krovu (LED) – 2 komada - Podizanje – kipanje kabine: mehaničko hidrauličko - Četverotočkasto ogibljenje kabine sa oprugama i ublaživačima otraga

Instrumenti i
upravljački
elementi
- Upravljački elementi lako dostupni vozaču-rukovaocu (na centralnoj konzoli i blizini mesta vozačarukovaoca) - Board kompjuter - Vozački informacijski sustav kao veliki instrument sa LCD displayom i pokazivačima, objedinjuje sve važne obavijesti jednim pogledom, upozorenja i upozoravajuća svjetla omogućuju sigurnost i smanjuju dnevne provjere, online dijagnoza - Vozački informacijski sustav, pokazuje: informacije cjelokupnog vozila, informacije o stanju motora i stanju hidraulike (na jednom od BH jezika)

Elektrika
- Napon 24V, sa generatorom min. 28V/100A - Akumulatori min. 2 x 12V/140Ah - Glavna sklopka za prekid strujnog kruga - Utičnica stalnog napona na središnjoj konzoli - Priključnica za prikolicu otraga 24V (15-polna) - Utičnica naprijed 24V, 7-polna - Utičnica za dodatna oruđa 32-polna - Utičnica za dijagnosticiranje za brzu i točnu dijagnozu problema, a bez mehaničkih podešavanja

Dodatna oprema
- Priručni alat
Gume
- Vozilo posjeduje gume pripadajućih dimenzija za vožnju u cestovnim uvjetima
Boja - Narandžasta, komunalna, kao RAL 2011 ili slična

Uputstva
- Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika u BiH

Obuka
- Obuka rukovalaca uključena
Garancija - na vozilo i boju prema garanciji proizvođača

Servis i dijelovi
- Izjava ponuđača da će obezbjediti servis i rezervne dijelove minimalno 10 godina

Katalozi i brošure

- Potrebno je dostaviti Katalog proizvoda sa prevodom na jedan od službenih jezika u BiH ovjeren od strane sudskog tumača (ako je na stranom jeziku)

Alat za održavanje

- Teretno vozilo mora imati integrisanu kutiju za alat sa setom alata neophodnim za dnevno održavanje, kutija prve pomoći, trokut upozorenja, aparat za početno gašenje požara,svjetiljka upozorenja, odgovarajuca dizalica 1 podloška


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NOVE PREDNJE KOSILICE

Prednja kosilica - Novo, proizvodnja 2020.godine
Ruke kosilice
- Mogućnost rada s obje strane vozila - Zaštita hidrauličkog sistema automatskim elektrohidrauličkim rasterećenjem

Pomak radnih ruku kosilice
- Dohvat radne glave min. 6000 mm od sredine vozila

Pogon radnih ruku kosilice
- Preko hidraulike vozila - Hidrauličke spojnice prema ISO 16028

Pogon radne glave kosilice
- Putem kardana (PTO) vozila - Upravljanje iz kabine vozila

Nosač kosilice
- Glavni nosač s okretištem koji ujedno služi kao rezervoar ulja - Prihvat za prednju ploču prema normi DIN 76060 tip B - Noge za odlaganje kosilice - Odlaganje kosilice u transportnom položaju sklopljena preko kabine vozila na nosač ugrađen u sanduk vozila - Ugradnja protutega sa zadnje strane vozila

Način upravljanja
- Proporcionalno upravljanje sa elektronskom upravljačkom jedinicom u kabini vozila - Automatsko rasterećenje pritiska radnih ruku na glavu kosilice putem elektrohidrauličkog sistema

Radna širina košenja
- 1250 - 1350 mm
Namjena - Za košenje trave i raslinja promjera min. 50 mm
Radni učinak na uređenom terenu - min. 9600 m2
Radni zahvat od sredine pogonske mašine - min. 6000 mm


Princip rada - Rotacioni teški udarni noževi
Radna brzina
- 0,1 – 8 km/h
Masa radne glave kosilice - max. 370 kg
Uputstva
- Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH
Montaža i obuka - Montaža i obuka rukovalaca uključena

Garancija
- Prema garanciji proizvođača

Certifikat
- CE certifikat
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SNJEŽNOG PLUGA

Plug
- Novo, proizvodnja 2020.godine
Širina snježnog pluga
- min. 3000 mm
Kut zakretanja - 300
Radna širina pluga
- Min. 2600 mm
Prihvat snježnog pluga na kamionsku ploču
- Prihvat s visinskim cilindrom za prednju ploču prema normi DIN 76060 tip B

Upravljanje iz kabine vozila
- Podizanje, spuštanje, plivajući položaj i zakretanje (lijevo – desno) snježnog pluga iz kabine vozila - Hidrauličke spojnice prema ISO 16028

Vrsta pluga
- Visokoelastičan višesegmentni plug s pojedinačnim ovjesom svakog krila

Broj segmenata/krila
- min. 3
Visina srednjih krila snježnog pluga - min. 1100 mm
Visina bočnih krila snježnog pluga - min. 1200 mm
Čelični noževi
- min. HARDOX 400
Okvir pluga - Čvrst rešetkast okvir visokootporan na torziju i savijanje

Veze krila
- Poliuretanske veze između grede pluga i krila za lako preskakanje prepreka
Preskakanje prepreka - Automatsko
Bočni nagib - Automatsko podešavanje bočnog nagiba

Osiguranje u transportu
- Minimalno dvostruko osiguranje snježnog pluga u transport (mehaničko i hidrauličko)

Oprema snježnog pluga
- Potporne klizne stope, min. 2 kom

- Gabaritna rasvjeta s LED diodama i elektroinstalacijom 24 V, 7-polni prema ISO 1185

- Markirne zastavice

- Zaštitne gumene pregače na krilima pluga za usmjeravanje snijega

- Zglobno podesiva protivsnježna PVC zavjesa protiv prštanja snijega na vjetrobransko staklo

Masa pluga
- Min. 840 kg
Certifikat
- CE certifikat
Uputstva - Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH
Montaža i obuka - Montaža opreme i obuka rukovalaca uključena
Garancija - Prema garanciji proizvođača
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ROTACIONOG SILOSNOG POSIPAČA

Posipač - Novo, proizvodnja 2020.godine
Namjena
- Za suho i mokro posipanje
Ugradnja - Ugradnja posipača na kiper sanduk vozila
Zapremina spremnika suhog sredstva - Min. 1,5 m3 do max. 2,5 m3
Pokrovna cerada spremnika suhog sredstva
- Pokrovna cerada spremnika suhog sredstva sa čeličnom podkonstrukcijom, koju je moguće otvoriti i zatvoriti sa tla, bez penjanja na posipač

Zaštitna pocinčana mreža na vrhu spremnika suhog sredstva posipača
- Zaštitna pocinčana mreža sa otvorima dimenzija 50 x 50 mm

Sistem za izuzimanje suhog posipala iz spremnika posipača
- Pomoću transportnog puža smještenog na dnu spremnika suhog sredstva

Sistem za distribuciju suhog sredsva
- Izlazno ušće i tanjur od INOX-a, plastični pokrov tanjura za posipanje, automatsko zaustavljanje tanjura pri podizanju izlaznog ušća

Sistem za mokro posipanje
- Bočni rezervoari s vizuelnim pokazivačima preostale količine otopine na stražnjem dijelu posipača, cjevovod, crijeva, sistem pumpi i sistem za distribuciju, sa odzračnim ventilom voda pritiska na pumpi mokrog sredstva

Senzori na sistemu za mokro posipanje
- Senzor minimuma za isključenje pumpe na posipaču i dojavu minimalnog nivoa mokrog sredstva, - Senzor maksimuma za isključivanje pumpe mješalice mokrog sredstva prilikom punjenja rezervoara posipača

Zapremina spremnika mokrog sredstva - Min. 700 l
Širina posipanja - Min. 2 m, max. 9 m
Noseći okvir posipača i utovar
- Noseći okvir, postolje posipača i sistem po visini podesivih preklopnih nogu za istovar praznog posipača, toplo cinčano

Osiguranje posipača u transportu
- Bočni točkovi za jednostavniji utovar i istovar posipača i za osiguranje posipača na sanduku kamiona od bočnog pomicanja, - Lanci za pričvršćenje posipača za sanduk kamiona

Ljestve
- Sklopive ljestve i platforma na stražnjem dijelu posipača za jednostavan pristup gornjem dijelu istog

Pogon posipača
- Preko hidraulike vozila - Hidrauličke spojnice prema ISO 16028

Elektronska upravljačka jedinica
- Elektronska upravljačka jedinica smještena u kabini vozila za upravljanje količinom i širinom posipanja, sa izborom minimalno 6 materijala za posipanje, putno ovisno posipanje (povezan sa tahografom vozila), koristi povratne veze, mogućnost bilježenja podataka o svim aktivnostima na posipaču, sa podešavanjem udjela

mokrog sredstva od 0 – 30 %. Uputstvo upravljačke jedinice na jednom od službenih jezika u BiH.
Nosač upravljačke jedinice u vozilu - Da
Automatsko doziranje suhog sredstva - Da
Mogućnost brze i jednostavne kalibracije - Da
Mogućnost brzog pražnjenja - Da
Mehanizam za ručnu promjenu slike posipanja
- Da
Proporcionalni ventili sa ručnim upravljanjem u slučaju nužde
- Proporcionalni ventili sa ručnim upravljanjem u slučaju nužde (za ručno postavljanje parametara rada posipača)

Kontaktni senzor za kontrolu posipanja
- Kontaktni senzor za kontrolu posipanja sa signalizacijom na upravljačkoj jedinici posipača

Radno svjetlo za vizuelnu kontrolu posipanja – bijelo svijetlo
- LED radno svjetlo za vizuelnu kontrolu posipanja – bijelo svijetlo, 1 komad

Rotirajuće svjetlo upozorenja na posipaču
- LED rotirajuće svjetlo upozorenja na posipaču - narandžasto, 1 komad

Oznaka “ZIMSKA SLUŽBA” straga na posipaču
- Da
Raflektujuće crveno – bijele naljepnice na stražnjem dijelu posipača
- Da
Zaštitna zavjesa - Da, min. 2000 mm
Certifikat
- CE certifikat
Uputstva - Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH

Montaža i obuka - Montaža opreme i obuka rukovalaca uključena
Garancija - Prema garanciji proizvođača
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ČETKE ZA ULICE

Četka
- Novo, proizvodnja 2020.godine
Prihvat četke na kamionsku ploču
- Prihvat s visinskim cilindrom za prednju ploču prema normi DIN 76060 tip B

Pogon četke
- Preko hidraulike vozila - Hidrauličke spojnice prema ISO 16028
Širina čišćenja - min. 2100 mm
Ukupna širina - min. 2350 mm
Ugao zakretanja - min. ± 200
Unutrašnji promjer segmenta četki
- Ø 170 mm do Ø 180 mm

Vanjski promjer segmenta četki
- Ø 580 mm do Ø 600 mm

Pomoćni točkovi - Promjer min. Ø 200 mm, 2 kom.
Priprema za polijevanje - Montirano na četki sa mlaznicama
Pumpa za vodu - 12 lit/min, 4 bara, 24 V DC
Rezervoar za vodu - Montiran na sanduk vozila - Zapremina min. 2000 litara

Upravljanje iz kabine vozila
- Upravljanje iz kabine vozila komandama vozila
Spremnik za prašinu s cilindrom za pražnjenje
- Kapaciteta min. 150 litara

Bočna četka s hidromotornim pogonom
- Tanjirasta četka – promjera Ø670/Ø400 mm

Certifikat
- CE certifikat
Uputstva - Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog rezervnih dijelova na jednom od službenih jezika u BiH
Montaža i obuka - Montaža opreme i obuka rukovalaca uključena

Garancija - Prema garanciji proizvođača

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
23. mar 2020
chevron_right Šifra tendera
888-1-1-44/20
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Ilidža
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_888-1-1-44_20.zip