arrow_downward Tražene specifikacije

Pogon 4X2
Kabina 1+2 sjedala, preklopiva prema naprijed
Motor Minimalno Euro 6
Zapremina motora Minimalno 6.800 cm3
Snaga motora Min. 230 kW (312 KS)
Okretni moment Min.1250 Nm
Hlađenje motora Vodeno
Međuosovinsko rastojanje Min. 3600 mm do max. 3900
Dozvoljena bruto masa Max. 18000 kg
Prednja osovina Jednostruke gume
Zadnja osovina Dvostruke 31
Rezervna guma Da
Dimenzija guma Minimalno 295/80 R 22,5 M+S
Čelični ovjes na svim osovinama Da
Mjenjač Ručni sa 9 brzina naprijed + 1 nazad
Prozorska stakla se mogu spustiti i dignuti elektičnim podizačem Da
Sjedište vozača sa zračnim amortizerom, podesivo po visini i dubini, ima
naslon za glavu i sigurnosni pojas Da
Upravljač lijevo, sa servo uređajem, upravljač podesiv po visini i nagibu Da
Vjetrobransko staklo višeslojno od vezenog stakla Da
Bočni prozori sigurnosno staklo Da
Retrovizor širokog ugla desno električni ili mehanički Da
Retrovizor širokog ugla lijevo električni ili mehanički Da
EU-prednji retrovizor sa obje strane vozila za slijepi ugao Da
Nosači retrovizora za širinu nadogradnje Od 2300 mm do 2600 mm.
Rasvjete kabine unutrašnje svjetlo se pali i gasi kontaktom na vratima, a
po potrebi i ručno Da
Grijanje pomoću sistema sa toplom vodom i ventilatorom, mlaznicama za
sušenje vjetrobranskog stakla, hlaĎenje klima uređajem Da 32
Toplinska i zvučna izolacija Da
Oblogu krova i vrata treba izraditi od materijala koji omogućava zvučnu i
toplotnu izolaciju, presvlake na bočnim stijenama perive Da
Pod u kabini presvučen rebrastom gumom Da

OPREMA
Grijač filtera goriva Da
Upravljački modul za vanjsku izmjenu podataka (KSM) sa funkcijom za
nadogradnju Da
Ugrađeni cilindar za daljinsko uključivanje i isključivanje kvačila Da
Motorna kočnica sa dodatnim aktiviranjem preko papučice kočnice Da
Start-stop prekidač na kraju šasije Da
Instrument ploča km / h (bez tahografa) Da
Ograničivač brzine, elektronski 100 km/h Da
Mjere za suzbijanje buke na 82 db (92/97 WG Da
Prednje ogibljene parabolično Da
Usis zraka izvučen prema gore iza kabine sa suhim zračnim filterom dole
desno; Da
Izvod iz mjenjača prilagoĎen tipu nadogradnje Da
Ventilator za trajni rad izvoda iz mjenjača Da 33
Tehnički dopušteno opterećenje prednje osovine Max.8000 kg
Tehnički dopušteno opterećenje zadnje osovine Max.11500 kg
Blokada zadnjeg diferencijala Da
Zadnja osovina (diferencijal) planetarna Da
Rezervoar goriva Min.150 l desno sa zaključavanjem
Brava sa zaključavanjem Da
Zaštita podvozja naprijed Da
Zaštita podvozja nazad Da
Čelični branik naprijed sa zaštitnim mreţicama na farovima Da
Čelični branik nazad sa napravom za dizanje i spuštanje Da
Dvije ušice za vuču na šasiji naprijed i pozadi Da
Pufer za povlačenje drugog vozila Da
Priključak za punjenje zraka komprimiranog zraka sprijeda Da
Podizni krov mehanički Da
Pretinac iznad vjetrobranskog stakla Da
Putni računar na bosanskom jeziku Da 34
Halogena dvostruka prednja svjetla Da
Podešavanje visine snopa svjetala zavisno o opterećenju Da
Zaštitna mreţa na prednjim farovima Da
Zaštita matica prednjih točkova Da
Bočna markirna svjetla Da
Poziciona svjetla Da
Priprema za radio stanicu 12-24 V Da
Radio/CD ureĎaj Da
Dva podmetača za točkove Da

NADOGRADNJA 35
Nadogradnja treba da se sastoji se iz tri dijela i to: spremnika za
vatrogasnu opremu (nalazi se odmah iza kabine vozila), rezervoara za
vodu (u srednjem dijelu nadogradnje) i spremnik za vatrogasnu pumpu i
spremnici za vatrogasnu opremu (nalaze se na zadnjem kraju vozila).
Nadogradnja treba da bude napravljena od ploča koje su izraĎene od lakih
materijala, čime se povećava čvrstoća nadogradnje. Nadogradnja mora biti
pričvršćena na pomoćnu šasiju pomoću leţajeva izraĎenih u konusnom
obliku. Sve ploče moraju biti savijene i oblikovane na način da je
povećana otpornost na torziona uvijanja. Ploče meĎusobno trebaju biti
povezane tehnologijom lijepljenja visokokvalitetnim ljepilom, a
povezivanje je potrebno dodatno ojačati pomoću vijaka na mjestima gdje
je to potrebno. Pristup krovu nadogradnje treba biti omogućen pomoću
ljestvi koje su postavljene na desnoj strani nadogradnje (gledajući sa
zadnje strane vozila). Krov nadogradnje treba biti dizajniran tako da je
prohodan, a na lijevoj i desnoj strani izdignute ivice (rubovi) - krovna
blenda u koju treba integrisati svjetiljke za osvjetljenje okoline i plave
bljeskalice. Krov treba prekriven posebnim grubim (pjeskovitim) /
plastičnim premazom, koji je izuzetno otporan na klizanje. Tretirana
površina treba da ima nivo R12 prema EN 13036 -4 (dostaviti sertifikat).
Spremnici opreme i spremnik vatrogasne pumpe moraju biti zaštićeni
roletnama koje su nepropusne za prašinu i vodu sa sistemom Bar lock i
mogućnošću zaključavanja. Potrebno je izraditi ukupno 4 (četiri)
spremnika za vatrogasnu opremu i to 2 (dva) na prednjem dijelu
nadogradnje i 2 (dva) na zadnjem dijelu nadogradnje. Spremnici trebaju
biti dizajnirani tako da je oprema koja će se postaviti u iste lako dostupna.
U zadnjem dijelu nadogradnje potrebno je ugraditi vatrogasnu pumpu koja
se zatvara pomoću aluminijumskih podiznih vrata koja je moguće koristiti
kao nadstrešnicu. Svi spremnici (za vatrogasnu opremu i pumpu) moraju
biti osvijetljeni LED trakom druge generacije koja se postavlja na lijevoj i
desnoj strani spremnika i automatski se pali prilikom otvaranja spremnika,
te gasi prilikom zatvaranja spremnika (dostaviti tehnički list LED trake).
Iznad točkova potrebno ispisati pritisak guma (crne naljepnice).
Da 36
REZERVOAR ZA VODU
Rezervoar kapaciteta ne manje od 7.000 litara treba da bude otporan na
torziona uvijanja te prikladan za najzahtjevnije intervencije na terenu.
Rezervoar treba da bude izraĎen od prvoklasnog polistona debljine sa svih
strana minimalno 20 mm, čvrstoće vlakana minimalno 24 N/mm2,
elastičnost minimalno 1.100 N/mm2 pri temperaturi od 20°C, gustina
minimalno 0,91 g/cm3 (rezervoar moţe biti izraĎen i od ekvivalentnog
materijala sa istim ili boljim karakteristikama). Na vrhu rezervoara treba
postaviti inspekcijski otvor promjera Ø450 mm. Rezervoar treba da bude
opremljen sljedećim: sistem za ozračivanje, prelivni sistem sa
prevencijom prosipanja, odvod iz rezervoara sa kuglastim ventilom
dimenzije 1,5“, elektronski pokazivač napunjenosti rezervoara, pregradne
ploče, horizontalne i vertikalne, u unutrašnjosti rezervoara koje
sprječavaju talasanje tokom voţnje, odgovarajuće korito koje će spriječiti
formiranje lijevka prilikom usisavanja, dva hidrantska punjača, sa 2,5"
muškom spojkom i ţenskom slijepom spojkom prema BS 336:2010, 2,5"
leptir ventil, svi priključci i cijevi treba da su dimenzionisani tako da
zadovoljavaju sve zahtjeve protoka i opremljeni su lako dostupnim
ventilom za odvod.
Dostaviti tehnički list u kojem se vidi da je rezervoar testiran prema
standardima DIN EN ISO 1183
-1, DIN EN ISO 527. Da
Mehanički nivikaz količine vode u cistern ( na zadnjoj straini kod pumpe,
postavljen na vidljivom mjestu)
REZERVOAR ZA PJENILO
37
Rezervoar kapaciteta ne manje od 500 litara treba da bude integrisan u
rezervoaru za vodu. Rezervoar treba da bude izraĎen od prvoklasnog
polistona debljine sa svih strana minimalno 20 mm, čvrstoće vlakana
minimalno 24 N/mm2
, elastičnost minimalno 1.100 N/mm2 pri temperaturi
od 20°C, gustina minimalno 0,91 g/cm3
(rezervoar moţe biti izraĎen i od
ekvivalentnog materijala sa istim ili boljim karakteristikama).
Dostaviti tehnički list u kojem se vidi da je rezervoar testiran prema
standardima DIN EN ISO 1183-1, DIN EN ISO 527. Da

CENTRIFUGALNA VATROGASNA PUMPA
Pumpu je potrebno postaviti na zadnjem dijelu nadogradnje u prostoru za
pumpu, te ista treba da bude fiksirana za okvir nadogradnje. Pogon pumpe
mora biti obezbijeĎen preko pomoćnog izvoda iz mjenjača. Pokretanje
pumpe treba biti omogućeno iz kabine vozila kao i sa kontrolne ploče
smještene u neposrednoj blizini same pumpe. Pumpa treba da bude
izraĎena od lakog materijala otpornog na koroziju, dok osovina pumpe
treba da bude izraĎena od nehrĎajućeg čelika. Vatrogasna pumpa treba da
bude centrifugalna sa 1 stepenom normalnog pritiska i 4 stepena visokog
pritiska. Pumpa treba da bude prikladna za rad na normalnom i visokom
pritisku. Protok pumpe pri normalnom pritisku od 10 bara treba da bude
minimalno 2.500 litara u minuti, a pri visokom pritisku od 40 bara
minimalno 400 litara u minuti. Da 38
Potrebni priključci: - Četiri (4) priključka za normalni pritisak od kojih su dva (2) Storz
B smještena na prednjoj strani pumpe, jedan (1) Storz B na lijevoj
strani pumpe i jedan (1) Storz B na desnoj strani pumpe. Priključci
su opremljeni sa leptir ventilima sa mogućnošću praţnjenja.
Priključcisu zatvoreni pomoću slijepih spojki.
- Jedan (1) priključak Storz B na zadnjoj strani pumpe treba
omogućiti punjenje rezervoara za vodu
- Jedna (1) priključak normalnog pritiska u zadnjem lijevom
pretincu nadogradnje na koji je povezano vitlo normalnog pritiska
- Jedan (1) priključak za normalni pritisak povezan sa monitorom
koji se postavlja na krov nadogradnje,
- Jedan (1) priključak visokog pritiska je povezan sa brzonavalnim
vitlom visokog pritiska koje se nalazi u zadnjem desnom pretincu
nadogradnje Da
Pumpa treba biti opremljena automatskom regulacijom pritiska i
mogućnošću potpunog praţnjenja. Kontrolna ploča treba da bude
vodootporna, osvijetljena i postavljena u neposrednoj blizini pumpe.
Pumpa treba da bude povezana sa sistemom za doziranje pjenila.
Aktiviranje sistema za doziranje pjenila treba da bude ručno, a doziranje
1%, 3% i 6%. Pumpa mora imati mogućnost da u isto vrijeme dozira
pjenilo na brzonavalnom vitlu za normalni pritisak i brzonavalnom vitlu
za visoki pritisak. Da 39
Kontrolna ploča treba da bude opremljen sljedećim:
- Prekidač za paljenje i gašenje pumpe
- Prekidač za paljenje i gašenje motora vozila
- Prekidač za ispuštanje vode
- Kontrola brzine pumpe
- Indikator nivoa vode u rezervoaru
- Manometar za normalni pritisak
- Manometar za visoki pritisak
- Vakum metar
- Brojač radnih sati
- Upravljanje osvjetljenjem okoline
- Prekidač za automatsku regulaciju pritiska
- Prekidač za teleskopski svjetlosni stub Da
Dostaviti proizvoĊaĉev tehniĉki list za ponuĊenu pumpu i sistem za doziranje pjenila.
BACAĈ VODE ILI PJENE
Monitor treba da bude postavljen na krovu vozila odmah iza kabine.
Monitor treba da bude sa ručnim upravljanjem i mogućnošću
zaključavanja. Protok mora da bude minimalno 2.500 litara u minutu,
horizontalno pomjeranje 360°, vertikalno pomjeranje od -50° do +80°.
Domet pri punom mlazu mora da bude minimalno 50 m. Priključak DN65. Da
VITLO VISOKOG PRITISKA ZA BRZU NAVALU 40
Vitlo za brzu navalu sa visokotlačnim crijevom potrebno postaviti u
zadnjem desnom pretincu nadogradnje. Materijal osovine koluta i stranica
mora biti izraĎen iz visokokvalitetne plastike radi manje teţine i
otpornosti na koroziju. Svi dijelovi i priključci srednjeg nosača trebaju biti
izrađeni od lake legure otporne na koroziju, a okvir od aluminija ili
nehrđajučeg čelika. Duţina visokotlačnog crijeva za brzu navalu treba da
bude minimalno 60 m, a promjer treba da bude 19 mm. Crijevo treba biti
prilagoĎeno za protok minimalno 160 do 200 litara u minuti pri 40 bara.
Namotavanje crijeva mora biti električno, 12 V (omogućiti i ručno
namotavanje za upotrebu u nuţdi). Na kraju visokotlačnog crijeva za brzi
mlaz potrebno postaviti viskotlačnu mlaznicu.
Visokotlačna mlaznica kapaciteta minimalno 200 litara/min s mogućnošću
regulacije mlaza, sa spojnicom Storz 38 Da
Mlaznica mora imati prsten za beskonačno podešavanje:
▪ Puni mlaz
▪ 30° raspršeni
▪ 60° raspršeni
▪ 120° samozaštitni vodeni štit
▪ Ispust sa ventilom
Domet punog mlaza minimalno 20 m
Samozaključavajući ventil, izraĎen odnehrĎajućeg čelika
Kućište mlaznice treba biti odlijevanog aluminija sa plastificiranim
premazom
Velika površina mlaznice za odmaranje ruke prilikom intervencija,
preventivna zaštitna šipka na mlaznici
Prevencija nenamjernog aktiviranja mlaznice
Mesingana spojnica Stroz 38
Mlaznica mora imati i nastavak za pjenu
Da
Dostaviti proizvoĊaĉev tehniĉki list za ponuĊeno vitlo za brzu navalu i mlaznicu. 41

VITLO NORMALNOG PRITISKA ZA BRZU NAVALU
Vitlo za brzu navalu normalnog pritiska potrebno postaviti u zadnji lijevi
pretinac nadogradnje. Materijal osovine koluta i stranica mora biti izraĎen
iz visokokvalitetne plastike radi manje teţine i otpornosti na koroziju. Svi
dijelovi i priključci srednjeg nosača trebaju biti izrađeni od lake legure
otporne na koroziju, a okvir od aluminija ili nehrĎajučeg čelika. Duţina
crijeva za brzu navalu treba da bude minimalno 50 m, a promjer treba da
bude 25 mm. Namotavanje crijeva mora biti električno, 12 V (omogućiti i
ručno namotavanje za upotrebu u nuţdi). Na kraju crijeva za brzi mlaz
potrebno postaviti univerzalnu mlaznicu. Da

ELEKTRO OPREMA I SIGNALIZACIJA
Saobraćajna oprema i signalizacija trebaju biti izrađene prema
internacionalnim saobraćajnim propisima. Pretinci za smještaj opreme kao
i prostor za pumpu trebaju biti osvjetljeni pomoću LED traka druge
generacije koje se automatski pale prilikom otvaranja pretinaca, odnosno
zadnjih vrata (prostor za pumpu). Takođe, prilikom zatvaranja pretinaca i
zadnjih vrata, LED trake će se automatski ugasiti. Osvjetljenje okoline
treba biti izvedeno pomoću ukupno 6 LED reflektora (po dva na lijevoj i
desnoj strani i zadnjem dijelu nadogradnje) svaki minimalne snage 1000
lm. Na prednjoj strani iznad kabine potrebno ugraditi LED reflektor.
Paljenje rasvjete okoline treba biti omogućeno sa dva mjesta (iz kabine
vozila i iz prostora u kojem se nalazi pumpa). Na kabini vozila je potrebno
postaviti svjetlosno
-zvučni blok, u koji se integrišu plave bljeskalice i
zvučnik od min. 100 W. U masku vozila je potrebno ugraditi dvije LED
bljeskalice u plavoj boji, kao i nazadnjoj strani nadogradnje, krovna
blenda. Na lijevoj strani nadogradnje, odmah iza kabine je potrebno
ugraditi punjač za vozilo (struja + vazduh). Da 42
Oprema koja se nabavlja i ugraĊuje u nadogradnju
Mlaznica univerzalna C ,EN 15182-2,3,4
45/200 l/min,teţine 2 kg,duţine 30cm 2 kom
Nastavak za laku pjenu koji se montira na mlaznicu C 2 kom
Mlaznica za srednju pjenu 2 kom
Baterija ručna S izvedba 2 kom
Nosač-punjač za baterije (integrisan u kabini vozila) 2 kom
Uţe vatrogasno 30 m 2 kom
Vreća za uţe 2 kom
Potapajuća pumpa 700 l/min po DIN 14425 typ 4/1 1 kom
Pumpa električna za pretakanje pjenila kapaciteta minimalno 80 l/min sa
230W750Hz sa izlazom Storz 25mm 1 kom
Ključ ABC DIN 14822 2 kom
Ručni aparat za gašenje poţara CO2 5kg 1 kom
Ručni aparat za gašenje poţara S 9kg 1 kom
Ključ B za nadzemni hidrant DIN 3223 1 kom
Ključ za hidrant DIN 3223 L=1100 1 kom 43
Natikač ( orah ) za hidrant 1 kom
Poveska za cijevi univerzalna 8 kom
Motorna pila 2 kW; mač 350 mm; masa maksimalno 4,6 kg 1 kom
Alat za motornu pilu 1 kom
Rezervni lanac za motornu pilu (univerzalni) 1 kom
Prelazna spojka B/C DIN 14342 2 kom
Razdjelnica B/CBC sa zasunom po DIN 14345 1 kom
Sjekira vatrogasna 1 kom
Petodjelna kaseta sa ručnim alatom (sadrţaj oko 50 dijelova) 1 kom
Multifunkcionalne ljestve (višenamjenske) max. Domet 5,38 m; sklopljene 2,30 m; masa 19 kg; EN 1147 1 kom
Ljestve kukače 4,2 m; težina do 13 kg 1 kom
Makaze za armirano ţeljezo, sa izolacijom za električnu energiju L=1050 1 kom
Metla za ceste 1 kom
Kramp 1 kom
Lopata štijača/ašov 1 kom
44
Vatrogasna čaklja, dvodjelna 2 kom
Cijev potisna C 52 mm L= 15m sa spojnicama 10 kom
Cijev potisna B 75 mm L= 15m sa spojnicama 8 kom
Mlaznica za srednje tešku pjenu DIN 14366 2 kom
MeĎumješalica za pjenilo,sa C spojnicama sa regulatorom postotka mješanja 1 kom
Cijev usisna DN19,za meĎumješalicu sa Storz D spojnicom 1 kom
Uţe čelično za vuču 16 mm,6 metara pocinčano 1 kom
Prva pomoć
Dobro opremljena prva pomoć u ruksaku 1 komplet
Ostalo
Kanister za rezervno gorivo 10 l sa lijevkom 2 kom
Podmetač za točkove 1 set
Alat za demontaţu guma 1 kom
Rezervni točak 1 kom
Dizalica 1 kom
45
Oprema za zaštitu organa za disanje
Izolacioni aparat (6,8l/300 bar) (boce od kompozitnog materijala) 3 kom
Rezervne boce za IA (6,8l/300 bar)(boce od kompozitnog materijala) 3 kom
Oznake /natpisi
Upravljački elementi moraju biti označeni natpisima ili simbolima ako funkcija nije jasna
sama po sebi Da
Pritisak guma mora biti naznačen crnom bojom iznad svih točkova Da
Tvornička pločica mora biti montirana na vidljivom mjestu Da
Natpisi prema rješjenju naručioca Da
Oznake prema rješjenju naručioca Da
Kabina i nadogradnja treba biti obljepljena reflektirajućim trakama zbog veće uočljivosti Da
Nosači za opremu i dijelove sve nosače za opremu i dijelove koji u radu izlaze izvan
gabarita vozila označiti reflektirajučom folijom ţuto - crne boje
Da
Lakiranje
Cjelokupno lakiranje kabine vozila crvena RAL 3000, sjajni lak Da
Lakiranje nadogradnje crvena RAL 3000, sjajni lak Da
Lakiranje odbojnika i blatobrana bijela RAL 9010 Da
46
Lakiranje šasije crna mat RAL 9011 Da
Mjesta za podmazivanje ţuta RAL 1016 Da
Prostori za opremu iznutra radi lakše uočljivosti opreme kontrastna boja u odnosu na
preovladavajuću boju opreme
Da
Roletne za spremnjake: aluminijumska prirodna boja sa šipkom preko čitave duţine
roletne, eloksirana brava zaštičena od prašine i vanjskih uticaja plastičnim
brzootvarajućim poklopcem
Da
Zaštita šasije: na donju stranu nadogradnje i pomoćne šasije potrebno je nanijeti trajni
sloj zaštite, pomoćna šasija nakon temeljne zaštite, treba biti ofarbana u boju osnovne
kamionske šasije.
Donji dio nadogradnje potrebno je zaštiti voskom
Da
OBUKA
PonuĎač se obavezuje da će izvršiti prevoz vozila i školovanje u trajanju od najmanje dva
radna dana.
Nakon isporuke vozila obezbjediti obuku za korištenje, upotrebu i odrţavanje
kompletnog vozila u trajanju od 2 radna dana za 20 vatrogasaca. Dostaviti i upustva za
upotrebu na jednom od sluţbenih jezika u BiH.
Da
TEHNIĈKI NACRTI I PRORAĈUNI
47
Tehnička specifikacija, nacrti i proračuni treba da su sastavni dio ponude (tehnička
specifikacija vozila s osnovnim dimenzijama (duţina, širina, visina, meĎuosovinsko
rastojanje) te osnovnim podacima o vozilu; fotografije ugraĎene opreme sa kratkim
opisom; nacrt rasporeda opreme i ugraĎenih ureĎaja u nadogradnji sa tri strane: lijeve,
desne i zadnje strane vozila i na krovu nadogradnje; proračun teţine vozila i osovinskih
opterećenja).
Kod ukupne teţine vozila se podrazumijevaju sva sredstva, uređaji, oprema kao i posada
vozila.
D

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
21. okt 2020
chevron_right Šifra tendera
282-1-1-61/20
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_282-1-1-61_20.zip