# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books Nabavka novih putničkih kombi vozila sa devet sjedišta account_balance Federalna uprava policije 7. sep 2020 3 0 business 213.675 KM 0 KM
142 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila niže klase account_balance Služba za poslove sa strancima BiH 18. nov 2020 5 0 business 106.800 KM 0 KM
143 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave i i podružnica/ terminala Živinice i Blažuj account_balance Operator - Terminali Federacije 20. apr 2020 2 0 business 100.000 KM 0 KM
144 library_books Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje podružnih vatrogasnih domova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 15. jul 2020 3 0 business 1.150.000 KM 0 KM
145 library_books Nabavka novog mini bagera sa priključcima account_balance Gradsko groblje Zenica 10. dec 2020 1 0 business 49.900 KM 0 KM
146 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 21. okt 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
147 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 10. dec 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
148 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 16. dec 2020 1 0 business 48.896 KM 0 KM
149 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance JP RPC Tuzla - Inkubator ''Lipnica'' d.o.o 11. jan 2021 1 0 business 22.000 KM 0 KM
150 library_books Nabavka novog putničkog vozila putem lizinga account_balance Komunalno Pale 29. jun 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
151 library_books Nabavka pauk vozila account_balance Grad Banja Luka 5. feb 2020 1 0 business 213.675 KM 0 KM
152 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 17. nov 2020 2 0 business 58.675 KM 0 KM
153 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 20. okt 2020 19 0 business 709.997 KM 0 KM
154 library_books Nabavka putničkih motornih vozila i motocikala za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020.g. account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. okt 2020 1 0 business Autoletić Brčko, Ugljo Bijeljina, Brčko Gas 38.460 KM 0 KM
155 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala 7. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
156 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske 1. jul 2020 2 0 business 51.282 KM 0 KM
157 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Komunalno Brčko 27. nov 2020 1 0 business 70.000 KM 0 KM
158 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Osnovni sud u Šamcu 4. nov 2020 1 0 business 24.921 KM 0 KM
159 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Sokolac 30. mar 2020 1 0 business 34.000 KM 0 KM
160 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 24. mar 2020 1 0 business 64.000 KM 0 KM