# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 24. feb 2020 1 0 business 64.000 KM 0 KM
162 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije "Stari grad" account_balance Agencija "Stari Grad" Mostar 31. mar 2020 1 0 business 19.650 KM 0 KM
163 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Bijeljina 4. feb 2020 1 0 business 22.000 KM 0 KM
164 library_books Nabavka putničkog vozila (novo) za potrebe JZU Dom zdravlja Srebrenik account_balance Dom zdravlja Srebrenik 8. jan 2021 1 0 business 17.000 KM 0 KM
165 library_books Nabavka putničkog vozila za područnu ambulantu u Stupari account_balance Dom zdravlja Kladanj 24. mar 2020 1 0 business 29.000 KM 0 KM
166 library_books Nabavka radnog vozila za podizanje tereta - viljuškar account_balance "Komunalac" Bijeljina 6. mar 2020 1 0 business 26.000 KM 0 KM
167 library_books Nabavka roba “Traktor sa priključcima“ za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (tender 11-55/20) account_balance Kantonalna Bolnica Zenica 24. aug 2020 1 1 business 35.000 KM 0 KM
168 library_books Nabavka roba putem finansijskog lizinga - novo motorno vozilo za službene potrebe account_balance JU ''Andrićev Institut'' u Višegradu 10. dec 2020 1 0 business 83.000 KM 0 KM
169 library_books Nabavka roba putem finansijskog lizinga - novo motorno vozilo za službene potrebe account_balance JU ''Andrićev Institut'' u Višegradu 26. jan 2021 1 0 business 83.000 KM 0 KM
170 library_books Nabavka službenog automobila za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH account_balance Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta 26. okt 2020 1 0 business 53.000 KM 0 KM
171 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Ministarstvo pravde Republike Srpske 8. okt 2020 1 0 business 18.803 KM 0 KM
172 library_books Nabavka službenog putničkog motornog vozila account_balance Dječije obdanište " Naša djeca" Gračanica 19. mar 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
173 library_books Nabavka teretnih motornih vozila za prevoz tereta i lica account_balance Granična policija BiH 9. nov 2020 2 0 business 92.500 KM 0 KM
174 library_books Nabavka turističkog minibusa sa rampom za ulazak osoba sa invaliditetom account_balance JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 4. jan 2021 1 0 business 102.564 KM 0 KM
175 library_books Nabavka vatrogasnog motornog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara-Udruženje "Dobrovoljno vatrogasno društvo" Goražde account_balance Grad Goražde 19. jun 2020 1 0 business 300.000 KM 0 KM
176 library_books Nabavka vozila account_balance Veterinarska stanica Velika Kladuša 19. aug 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
177 library_books Nabavka Vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 7. dec 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
178 library_books Nabavka vozila - JN 03/2020 account_balance Toplane Sarajevo 25. mar 2020 8 4 business 200.000 KM 0 KM
179 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. apr 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
180 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona 13. jan 2021 1 0 business 42.734 KM 0 KM