# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkih automobila za RVI 100% I grupe account_balance Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata 24. aug 2020 50 1 business GRUPA PONUĐAČA: Una auto i Porsche BH Sarajevo 1.500.000 KM 1.497.500 KM
2 error Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 18. jan 2021 17 2 business GRUPA PONUĐAČA: Metago Banjaluka i C-auto Banjaluka 723.385 KM 723.354 KM
3 library_books LOT 1: Nabavka specijalnih putničkih vozila LOT 2: Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 17. aug 2020 16 3 business Connecta Sarajevo 598.201 KM 597.960 KM
4 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Elektro-Bijeljina 4. aug 2020 20 2 business Lada auto Banja Luka, Mepromex Tešanj 577.499 KM 577.235 KM
5 library_books Nabavka službenih vozila account_balance Autoceste Federacije 28. jan 2021 12 1 business GUMA M 400.000 KM 399.600 KM
6 error Nabavka novog vatrogasnog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 4. feb 2020 1 2 business SV Company Laktaši 341.880 KM 395.900 KM
7 library_books Osobna terenska vozila niže klase account_balance Elektroprivreda HZHB 8. jun 2020 13 1 business Guma M Mostar 379.600 KM 378.885 KM
8 library_books Nabavka teretnog motornog vozila sa prikolicom i dizalicom za prevoz drvnih sortimenata account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 10. mar 2020 1 1 business Euromodus Laktaši 360.000 KM 359.600 KM
9 library_books Nabavka minibusa account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 16. nov 2020 3 2 business Lada auto Banja Luka, Euromodus Laktaši 350.760 KM 350.760 KM
10 library_books Teško teretno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom dizalicom „autodizalica" i prikolicom account_balance Elektroprivreda HZHB 15. jun 2020 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Auto Lijanovići doo i M.R.M. "EXPORT -IMPORT"doo 350.000 KM 349.800 KM
11 library_books Nabavka dva nova autobusa account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 23. mar 2020 2 1 business Auto Lijanovići Mostar 320.000 KM 305.800 KM
12 library_books Nabavka službenih vozila account_balance Putevi Republike Srpske 21. aug 2020 8 1 business GRUPA PONUĐAČA: Auto servis NV i Autokomerc V.S. 299.145 KM 299.144 KM
13 library_books Nabavka automobila account_balance Parlament BiH 24. nov 2020 3 2 business Autocentar Tomić Mostar 282.051 KM 281.346 KM
14 library_books Nabava novog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalno Livno 17. aug 2020 1 1 business Auto Lijanovići Mostar 280.000 KM 278.900 KM
15 library_books Nabavka 12 (dvanaest) terenskih teretnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 6. jan 2021 12 1 business Lada auto Banja Luka 264.000 KM 263.940 KM
16 library_books Nabavka roba- kamiona za odvoz smeća- specijalno komunalno vozilo sa potisnom pločom account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 10. aug 2020 1 2 business Faring Sarajevo 250.000 KM 250.000 KM
17 library_books Nabavka rovokopača sa čekićem (gusjeničar) account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 12. jan 2021 1 1 business Lager Posušje 247.500 KM 247.400 KM
18 library_books Nabavka pauk vozila account_balance Grad Banja Luka 27. apr 2020 1 1 business Palfinger BH Sarajevo 213.675 KM 213.675 KM
19 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije Federacije BiH account_balance Sudska policija Federacije 27. maj 2020 5 4 business AC Quattro Sarajevo 215.000 KM 213.232 KM
20 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. dec 2020 6 1 business Brijest Gračanica 213.247 KM 212.949 KM