# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car Volvo "Komunalac" Bijeljina Kamion 234 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car Volvo Grad Goražde 162 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car Volvo Komus Gračanica Putničko 2017 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car Volvo - XC 60 Općina Centar Sarajevo Putničko Dizel 2012 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car Volvo Općina Visoko Vatrogasno 177 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car Volvo - S60 ZOI '84 Sarajevo Putničko Dizel 100 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car Volvo - LF6-H-42R Komunalno društvo Maglaj Nije navedeno 2000 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Volvo - FL 6 42R Komunalno Livno Kamion Nije navedeno 2000 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car Volvo - FL6 N3 Komunalno Mostar Kamion 2003 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Volvo - Skener Uprava za indirektno oporezivanje BiH Kamion Dizel 272 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car Volvo - FM370 Uprava za indirektno oporezivanje BiH Kamion Dizel 272 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car Volvo - S Željeznice Federacije BiH Putničko Dizel 85 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car Volvo - Neobus Hidroelektrane na Vrbasu Mrkonjić Grad Autobus Nije navedeno 310 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 132 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 132 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car Volvo - Woma Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 132 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car Volvo - Woma Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 132 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 132 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 184 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kamion Dizel 184 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument