# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Volvo - A35D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 289 kW 2003 662.578 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Volvo - A35D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 289 kW 2003 662.578 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Volvo - L180H Rudnik uglja Gračanica Ostalo Nije navedeno 245 kW 2016 499.900 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Volvo - A25D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 227 kW 2002 498.647 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Volvo - A25D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 227 kW 2002 498.647 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Volvo - L180F Rudnik uglja Gračanica Ostalo Nije navedeno 234 kW 2008 420.210 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Volvo - FL 10 Federalna uprava civilne zaštite Kamion 235 kW 1998 283.768 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Volvo - L110E Rudnik uglja Gračanica Ostalo Nije navedeno 155 kW 2005 267.750 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Volvo - FL44R Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 188 kW 2018 189.204 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Volvo - 8t Vodovod i kanalizacija Tuzla Nije navedeno 162 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Volvo - 8t Vodovod i kanalizacija Tuzla Nije navedeno 162 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Volvo - FE Vodovod i komunalije Zvornik Kamion Dizel 2014 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Volvo - F6/F6S Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1988 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Volvo - FEE42R 10 juli Bosanska Krupa Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Volvo "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 162 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Volvo - 8t Vodovod i kanalizacija Tuzla Nije navedeno 162 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Volvo Vodovod i kanalizacija Srebrenik Kamion Dizel 114 kW 1994 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Volvo - Passat Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata Putničko Dizel 184 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Volvo - F6/F6S Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1988 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Volvo - BL71 Vodovod Trebinje Ostalo Nije navedeno 71 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument