# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car IMT Elektro-Bijeljina Traktor Nije navedeno 34 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car IMT - 539 Komunalne usluge A.D. Prijedor Traktor Nije navedeno 42 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car IMT - 539 Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Traktor Nije navedeno 29 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car IMT - 549 A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina Traktor Nije navedeno 35 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car IMT - 539 Park Sarajevo Traktor Nije navedeno 28 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car IMT - 539 Park Sarajevo Traktor Nije navedeno 28 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car IMT Sarajevo-šume Sarajevo Traktor Nije navedeno 48 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car IMT Hidroelektrane na Drini Višegrad Traktor Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car IMT Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 52 kW 1978 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car IMT - 565 Vlada Brčko distrikta BiH Traktor Dizel 46 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car IMT Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 51 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 99 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor 2000 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 85 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 92 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car JOHN-DEERE Elektro-Bijeljina Traktor Nije navedeno 88 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car JOHN-DEERE - 6530 Elektro-Bijeljina Traktor Nije navedeno 88 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car JOHN-DEERE - 6520 Elektro-Bijeljina Traktor Nije navedeno 85 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 96 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car JOHN-DEERE Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 88 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument