# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car IMT - Traktor T1 Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Traktor 23 kW 2007 24.615 KM Preuzmi dokument
2 directions_car IMT - T2 traktor Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Traktor Nije navedeno 22 kW 2005 15.200 KM Preuzmi dokument
3 directions_car IMT - 5710 Elektro-Bijeljina Ostalo Nije navedeno 62 kW 1980 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car IMT Elektro-Bijeljina Traktor Nije navedeno 34 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car IMT Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 51 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car IMT - 565 Vlada Brčko distrikta BiH Traktor Dizel 46 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car IMT Elektrokrajina Banja Luka Traktor Dizel 52 kW 1978 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car IMT Hidroelektrane na Drini Višegrad Traktor Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car IMT - 565 Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Nije navedeno 46 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car IMT - 577 Park Sarajevo Ostalo Nije navedeno 52 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car IMT - 539 Park Sarajevo Traktor Nije navedeno 28 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car IMT - 539 Park Sarajevo Traktor Nije navedeno 28 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car IMT Sarajevo-šume Sarajevo Traktor Nije navedeno 48 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car IMT Rad Sarajevo Traktor Nije navedeno 38 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car IMT - 539 Vodovod i kanalizacija Novi Grad Ostalo Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car IMT - 635019 Vodovod Trebinje Ostalo Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car IMT - 539 Vodovod i kanalizacija Novi Grad Traktor Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car IMT - IMT 549 Vodovod i kanalizacija Srebrenik Traktor Dizel 35 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car IMT - 542 Vodovod Trebinje Traktor Nije navedeno 43 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car IMT - 539 Komunalne usluge A.D. Prijedor Traktor Nije navedeno 42 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument