# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Toyota - Siva Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko Dizel 120 kW 2002 89.270 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Toyota - Land cruiser Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH SUV Dizel 127 kW 2009 84.492 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Toyota - Land cruiser Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH SUV Dizel 127 kW 2008 79.300 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Toyota - LAND CRUISER Institut za nestale osobe BiH SUV Dizel 122 kW 2005 76.990 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Toyota - Rav4 Predsjedništvo BiH SUV Nije navedeno 100 kW 2008 75.075 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Toyota - Land Cruiser Ministarstvo sigurnosti BiH SUV Nije navedeno 130 kW 2016 74.995 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Toyota - L Cruiser Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo SUV Dizel 70 kW 2004 68.970 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Toyota - RAV4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Putničko Nije navedeno 114 kW 2018 66.390 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Toyota - XA4 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Putničko Nije navedeno 114 kW 2017 60.000 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Toyota - XA4 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Putničko Nije navedeno 114 kW 2017 60.000 KM Preuzmi dokument