# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2209 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Toyota - Land Federalna uprava policije Putničko Dizel 210 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Toyota - Avensis Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Toyota - RAV 4 Općina Centar Sarajevo Putničko Dizel 91 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Toyota - Hilux Općina Centar Sarajevo Ostalo Nije navedeno 106 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Toyota Općina Kalesija Kombi Nije navedeno 88 kW 1993 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Toyota - Hilux "Sarajevo" Sarajevo Ostalo Dizel 110 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Toyota - Runner Elektroprenos BiH Putničko 105 kW 1996 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Toyota - Hilux Helikopterski servis RS Ostalo 126 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Toyota - Land Cruiser 2.8 D- 4D A/T ACTIVE Helikopterski servis RS Putničko 130 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Toyota - N1 Budućnost Laktaši 66 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Toyota - Hilux Olimpijski centar Jahorina SUV Nije navedeno 106 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Toyota - Auris Agencija za bankarstvo Republike Srpske Putničko 91 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Toyota - Corolla Agencija za bankarstvo Republike Srpske Putničko 91 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Toyota - Raw 4 Agencija za bankarstvo Republike Srpske Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument