# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
201 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
202 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
203 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
204 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
205 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
206 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
207 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
208 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
209 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
210 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
211 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
212 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
213 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
214 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
215 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
216 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
217 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
218 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
219 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
220 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument