# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
181 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
182 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
183 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
184 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
185 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2013 0 KM Preuzmi dokument
186 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2014 0 KM Preuzmi dokument
187 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
188 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
189 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
190 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
191 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
192 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
193 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
194 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
195 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
196 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
197 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
198 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
199 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
200 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument