# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car MAN - 26.320 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 235 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car MAN - 26.320 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 235 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car MAN Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 301 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car MAN - LE 180 C Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 132 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car MAN - SR 280 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car MAN - 19.321 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car MAN - 15.168 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car MAN - 16240 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1980 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car MAN - 509 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car MAN - TLF 20/50 Grad Cazin Vatrogasno Nije navedeno 206 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car MAN - TGM Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno 213 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car MAN Vodovod Mostar Ostalo Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 180 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 228 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Ostalo Nije navedeno 228 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car MAN - Hiab Elektroprenos BiH Ostalo 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument