# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car MAN - 18-225 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 162 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
102 directions_car MAN - 10180 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 132 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
103 directions_car MAN - 18-220 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 162 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
104 directions_car MAN - 18-220 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 162 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
105 directions_car MAN - 26.310 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 228 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
106 directions_car MAN - 26.310 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 228 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
107 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
108 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
109 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
110 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
111 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
112 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
113 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
114 directions_car MAN - Caddy Rad Sarajevo Kombi Nije navedeno 205 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
115 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
116 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
117 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
118 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
119 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
120 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument