# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car DACIA - Duster Unsko-sanske šume Bosanska Krupa SUV Nije navedeno 80 kW 2017 27.300 KM Preuzmi dokument
42 directions_car DACIA - Duster Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - BHDCA Putničko Dizel 66 kW 2016 25.000 KM Preuzmi dokument
43 directions_car DACIA - Duster Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - BHDCA Putničko Dizel 66 kW 2016 25.000 KM Preuzmi dokument
44 directions_car DACIA - Sandero Autoputevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 22.512 KM Preuzmi dokument
45 directions_car DACIA - Lodgy Zavod za javno zdravstveno Kantona Sarajevo Putničko 60 kW 2012 22.500 KM Preuzmi dokument
46 directions_car DACIA - Dokker Vodovod Banja Luka Kombi Nije navedeno 55 kW 2017 22.307 KM Preuzmi dokument
47 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
48 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
49 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
50 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
51 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
52 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Dom zdravlja Zenica Putničko Dizel 66 kW 2016 21.954 KM Preuzmi dokument
53 directions_car DACIA - Sandero Vodovod Banja Luka Putničko Nije navedeno 66 kW 2017 21.000 KM Preuzmi dokument
54 directions_car DACIA - Sandero Stepway Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Dizel 66 kW 2017 20.960 KM Preuzmi dokument
55 directions_car DACIA - Sandero Stepway Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko 66 kW 2017 20.960 KM Preuzmi dokument
56 directions_car DACIA - Sandero Stepway Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko 66 kW 2017 20.960 KM Preuzmi dokument
57 directions_car DACIA - Sandero Stepway Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko 66 kW 2017 20.960 KM Preuzmi dokument
58 directions_car DACIA - Sandero Stepway Grad Prijedor Putničko Dizel 66 kW 2013 20.563 KM Preuzmi dokument
59 directions_car DACIA - Sandero Stepway 1,5 Grad Prijedor Putničko Dizel 66 kW 2014 20.563 KM Preuzmi dokument
60 directions_car DACIA - Lodgy Zavod za javno zdravstveno Kantona Sarajevo Putničko 60 kW 2012 19.000 KM Preuzmi dokument