# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
162 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 85 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
163 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
164 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
165 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
166 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
167 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
168 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
169 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
170 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
171 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
172 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
173 directions_car DACIA - Duster Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Putničko Dizel 70 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
174 directions_car DACIA - Duster Rudnik i termoelektrana Gacko Putničko Nije navedeno 80 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
175 directions_car DACIA - Duster Rudnik i termoelektrana Gacko Putničko Nije navedeno 80 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
176 directions_car DACIA - Duster Rudnik i termoelektrana Gacko Putničko Nije navedeno 80 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
177 directions_car DACIA - Logan Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Putničko Nije navedeno 64 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
178 directions_car DACIA - Dokker Protivgradna preventiva Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
179 directions_car DACIA - Dokker Protivgradna preventiva Republike Srpske Putničko Dizel 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
180 directions_car DACIA - Dokker Protivgradna preventiva Republike Srpske Putničko Nije navedeno 55 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument