# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 14. jun 2019 5 2 business 153.846 KM 153.846 KM
2 library_books 02-404-50/19 Nabavka novog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Općina Brod 3. jul 2019 1 0 business 59.829 KM 0 KM
3 library_books 10 Rabljenih minibusa za javni gradski prevoz account_balance Gras Sarajevo 30. dec 2019 10 0 business 790.000 KM 0 KM
4 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 8. aug 2019 2 0 business 139.316 KM 0 KM
5 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 18. nov 2019 2 0 business 173.000 KM 0 KM
6 library_books Javna nabavka i isporuka službenog automobila za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 13. maj 2019 1 0 business 29.900 KM 0 KM
7 library_books Javna nabavka i isporuka službenog automobila za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci putem finansijskog lizinga account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 7. mar 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
8 library_books Javna nabavka vatrogasnog motornog vozila account_balance Grad Goražde 10. jun 2019 1 0 business 351.000 KM 0 KM
9 library_books Kamion - kiper account_balance Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 18. nov 2019 1 0 business 170.000 KM 0 KM
10 library_books Nabaka roba, tri putnička vozila putem finansijskog leasinga account_balance Olimpijski centar Jahorina 27. feb 2019 3 0 business 140.000 KM 0 KM
11 library_books Nabava pick up vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 20. mar 2019 7 0 business 385.000 KM 0 KM
12 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Općina Orašje 7. nov 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
13 library_books Nabavka 2 polovna minibusa account_balance Zenicatrans Zenica 9. apr 2019 2 0 business 40.000 KM 0 KM
14 library_books Nabavka 6 (šest) novih putničkih automobila putem finansijskog leasinga za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona account_balance Služba za zajedničke poslove ZDK 15. jan 2020 6 0 business 330.000 KM 0 KM
15 library_books Nabavka dva nova putnička motorna vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. jan 2019 2 0 business 137.000 KM 0 KM
16 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila - 2 LOT-a account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 22. jul 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 25.000 KM 0 KM
17 library_books Nabavka dva teretna vozila sa duplom kabinom account_balance Komunalno Brčko 11. mar 2019 2 0 business 100.000 KM 0 KM
18 library_books Nabavka kamiona cisterne za naftu account_balance Ruding Ugljevik 30. jan 2020 1 0 business 250.000 KM 0 KM
19 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Komunalno Brčko 14. feb 2019 1 0 business 36.000 KM 0 KM
20 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Grad Tuzla 9. dec 2019 1 1 business Nipex Tuzla 51.280 KM 0 KM