# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabavka polovnog pickup vozila account_balance "Komunalac" Tuzla 23. apr 2019 1 0 business 10.000 KM 0 KM
42 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 13. mar 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
43 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 26. apr 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
44 library_books Nabavka polovnog putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 22. jul 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
45 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 20. jun 2019 1 0 business 115.385 KM 0 KM
46 library_books Nabavka putničkih automobila account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 28. feb 2019 2 0 business 76.923 KM 0 KM
47 library_books Nabavka putničkih terenskih vozila 4x4 za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica account_balance Elektrodistribucija Zenica 24. okt 2019 5 0 business 123.070 KM 0 KM
48 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 2 0 business Hyundai auto BH Sarajevo 37.000 KM 0 KM
49 library_books Nabavka putničkih vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica account_balance Elektrodistribucija Zenica 17. okt 2019 2 0 business 90.590 KM 0 KM
50 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Čelinac 2. jul 2019 1 0 business 16.700 KM 0 KM
51 library_books Nabavka putnog i terenskog vozila za potrebe Grada Zenica account_balance Grad Zenica 25. apr 2019 2 0 business 110.000 KM 0 KM
52 error Nabavka roba - rabljenog specijalnog vozila za odvoz smeća za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 15. jan 2020 1 0 business 75.000 KM 0 KM
53 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu i medicinske pomoći account_balance Općina Novo Sarajevo 3. jul 2019 1 0 business 76.923 KM 0 KM
54 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu medicinske pomoći account_balance Općina Novo Sarajevo 24. jan 2019 1 0 business 85.470 KM 0 KM
55 library_books Nabavka službenih vozila account_balance Autoceste Federacije 10. jan 2020 12 0 business 400.000 KM 0 KM
56 library_books Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 4. jul 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
57 library_books Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 7. sep 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
58 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 19. aug 2019 7 0 business 300.000 KM 0 KM
59 library_books Nabavka teretnih radnih vozila account_balance Elektro-Hercegovina Trebinje 26. aug 2019 2 0 business 190.000 KM 0 KM
60 library_books Nabavka tri polovna minibusa account_balance Zenicatrans Zenica 5. aug 2019 3 0 business 52.000 KM 0 KM