arrow_downward Tražene specifikacije

Tip vozila MODEL EURO 6 –
novo vozilo
Oznake /natpisi
Upravljački elementi
moraju biti označeni
natpisima ili simbolima
ako funkcija nije jasna
sama po sebi
Pritisak guma
mora biti naznačen
crnom bojom iznad
svih točkova
Tvornička pločica mora biti montirana na
vidljivom mjestu
Natpisi prema rješjenju
naručioca
Oznake prema rješjenju
naručioca
Kabina i
nadogradnja
treba biti obljepljena
reflektirajućim trakama
zbog veće uočljivosti
Lakiranje
Cjelokupno lakiranje
kabine vozila
crvena RAL 3000,
sjajni lak
Lakiranje
nadogradnje
crvena RAL 3000,
sjajni lak
Lakiranje odbojnika
i blatobrana crna mat RAL 9011
Lakiranje šasije crna mat RAL 9011
Mjesta za
podmazivanje ţuta RAL 1016
Zaštita šasije
Na donju stranu
nadogradnje i pomoćne
šasije potrebno je
nanijeti trajni sloj
zaštite, pomoćna šasija
nakon temeljne zaštite,
treba biti ofarbana u
boju osnovne
kamionske šasije.
Donji dio nadogradnje
31
potrebno je zaštiti
voskom
Šasija
Pogon 4X4
Verzija šasija sa pogonom na
svim točkovima
Kabina
Kabina C sa 1+2
sjedala, preklopiva
prema naprijed.
Kabina je samostojeća i
pričvršćena na samu
šasiju. Sa fabričkom
kabinom je povezana
tehnologijom
zaptivanja.
Motor Euro 6 sa EDC
regulacijom
Snaga motora
min. 213 kW (290 KS)
do max 220 kW (299
KS)
HlaĎenje motora vodeno
Uljno korito uljno korito za nagib
pri usponu do 30%
MeĎuosovinsko
rastojanje
min. 3250 mm do max.
3350 (navesti tačnu
vrijednost)
Dozvoljena bruto
masa
Ukupne teţine min.
13000 kg do max.
15000 kg
Gume
Prednja osovina
jednostruke, zadnja
osovina dvostruke +
rezervna guma,
dimenzija 275/70 R
22,5 M+S
Ovjes Čelični ovjes na svim
osovinama
Slobodni ugao na
prednjoj strani
vozila
min. 19°
-max. 23°
Slobodni ugao na
zadnjoj strani vozila min. 19°
-max. 23°
Mjenjaĉ
Ručna izvedba
mjenjača, potpuno
sinhronizovan sa 8
brzina naprijed + 1
nazad, ZF 9S
-1310
OD 8+1
Kabina vozila
Model Kratka kabina izvedba
32
C, preklopna sa
zračnim ili
hidrauličnim
amortizerima, za kiper
namjenu (orginal
proizvoĎača šasije)
Broj sjedišta
1+2, sva sjedišta
opremljena
sigurnosnim
pojasevima i
naslonima za glavu
Broj vrata
2, vrata se mogu
zaključavati daljinskim
upravljačem (i
ključem sa
mogučnošču otvaranja
lijevo i desno
;
Prozorska stakla se
mogu spustiti i dignuti
ručnim ili električnim
podizačem;
Sjedište vozača
Sa zračnim
amortizerom, podesivo
po visini i dubini, ima
naslon za glavu i
sigurnosni pojas
Upravljač
Lijevo, sa servo
ureĎajem, upravljač
podesiv po visini i
nagibu
Vjetrobransko staklo Višeslojno od vezenog
stakla
Bočni prozori Sigurnosno staklo
Retrovizori
Retrovizor širokog
ugla desno električni
ili mehanički;
Retrovizor širokog
ugla lijevo električni
ili mehanički;
EU
-prednji retrovizor
sa obje strane vozila za
slijepi ugao;
Nosači retrovizora za
širinu nadogradnje
2300 mm
- 2500 mm.
Rasvjete kabine
Unutrašnje svjetlo se
pali i gasi kontaktom
na vratima, a po
potrebi i ručno
Grijanje i hlaĎenje Grijanje pomoću
sistema sa toplom
33
vodom i ventilatorom,
mlaznicama za sušenje
vjetrobranskog stakla,
hlaĎenje klima
ureĎajem
Toplinska i zvučna
izolacija
Oblogu krova i vrata
treba izraditi od
materijala koji
omogućava zvučnu i
toplotnu izolaciju,
presvlake na bočnim
stijenama perive
Pod u kabini Presvučen rebrastom
gumom
Drţači i nosači
opreme
U području sjedišta
nalazi se dovoljan broj
ručki za drţanje, kao i
nosača za pojedinu
opremu;
Rukohvati za lakši
ulaz i izlaz na vratima
i štoku kabine izraĎeni
od aluminijumske
legure, oblikovani i
presvučeni plastikom.
Oprema
Grijač filtera goriva;
UgraĎeni cilindar za
daljinsko uključivanje i
isključivanje kvačila;
ABS sistem kočnica;
Motorna kočnica sa
dodatnim aktiviranjem
preko papučice kočnice;
Instrument ploča km/h;
Bez tahografa;
Ograničivač brzine,
elektronski 89 km/h;
Mjere za suzbijanje
buke na 82 db (92/97
WG);
Usis zraka izvučen
prema gore iza kabine
sa suhim zračnim
filterom dole lijevo ili
desno;
Managment za blokadu
srednjeg diferencijala
(VSM);
Ozračenje srednjeg
diferencijala izvučeno
prema gore;
34
Prednje ogibljene
parabolično;
Dopušteno opterečenje
prednje osovine
min.5500 kg max.6000
kg;
Dopušteno opterečenje
zadnje osovine
min.8500 kg max.1100
kg;
Blokada diferencijala
prednje osovine;
Blokada zadnjeg
diferencijala;
Zadnja osovina
(diferencijal)
planetarna;
Rezervoar goriva
min.150 l desno sa
zaključavanjem;
Rezervoar za AdBlue
min.25 l.;
Brava sa
zaključavanjem;
Zaštita podvozja
naprijed;
Zaštita podvozja nazad;
Čelični branik naprijed
sa zaštitnim mreţicama
na farovima;
Čelični branik nazad sa
napravom za dizanje i
spuštanje;
Dvije ušice za vuču na
šasiji naprijed ;
Pozadi pufer za kačenje
šlep
-štange;
Priključak za punjenje
zraka komprimiranog
zraka sprijeda;
Podizni krov mehanički;
Pretinac iznad
vjetrobranskog stakla;
Putni računar na
bosanskom jeziku
;
Halogena dvostruka
prednja svjetla;
Podešavanje visine
snopa svjetala zavisno o
opterećenju;
Zaštita matica prednjih
točkova;
35
Bočna markirna svjetla;
Poziciona svjetla;
Priprema za radio
stanicu 12
-24 V;
Radio/CD ureĎaj;
Dva podmetača za
točkove.
Garancija za vozilo i
šasiju
Produţena garancija od
24 mjeseci ili 20.000
km
Elektriĉna i
komunikacijska
oprema
Prometna
signalizacija
U skladu sa
saobračajnim propisima
u BIH
Rotacijska svjetla
Montirati signalni most
LED plave boje na
kabinu vozila sa prednje
strane;
Dvije LED bljeskalice
na prednjoj strani vozila
cca. 1,5 m iznad zemlje;
Na retrovizore, a za
voţnju unazad potrebno
je ugraditi dodatna
svjetla za osvjetljavanje
radi bolje vidljivosti u
uslovima oteţanim za
rad;
Pod električne ureĎaje
podrazumijeva se i
kamera za voţnju
unazad sa LCD
ekranom u kabini.
Zvučna signalizacija
Ugraditi višetonski
signalni sistem sa
mogućnosti govora i
upravljačkom
jedinicom u kabini
vozila
Signalizacija na
ploči s
instrumentima u
kabini
Kontrolno svjetlo za
rotacijska svjetla i
sirenu;
Kontrolno svjetlo za
pumpu;
Mjerač broja obrtaja
motora;
Mjerač brzine vozila;
Mjerač broja radnih sati
motora.
36
Električna instalacija
Napon 24 V, akumulatori
min. 2x12V/115 Ah sa
nosačima; alternator koji
će zadovoljiti potrebe
ugraĎenih električnih
potrošača
Vuĉno vitlo
Na prednjem braniku
vozila.Pogon električni,
24 V po tezne sile
min.7000 kg.
Čelična sajla 30 metara
,
promjera 12 mm sa
kukom i osiguračem.
Sajla treba da ima
certifikat, kao i prateća
oprema.Vitlo treba da
ima sistem koji sprječava
zapetljavanje sajle i
iskakanje iz leţišta sve
do 25° van idealne linije
izvlačenja (ravno). Vitlo
je potrebno opremiti
sigurnosnim sistemom
Protiv potpunog
izvlačenja sajle.
Upravljanje vitlom je
relejno daljinski preko
kabla sa mogučnosti
mehaničkog aktiviranja.
Nadogradnja
(Kipa) vozila
Nadogradnja (Kipa) treba
da se sastoji se od
pomoćne šasije, stranica
na kipi od jačeg čeličnog
materijala (dubina
stranica min.500mm

max.700 mm.
Nadogradnja je izmeĎu
prednje i zadnje osovine
maksimalno spuštena.
Pomoćni okvir šasije je
napravljen od dva
uzduţna nosača koji su
meĎusobno poprečno
povezani. Nadogradnja
(Kipa) je za pomoćnu
šasiju povezana pomoću
sidrišta, kardanski pogon
pumpe .
Tip nadogradnje: Trostrani kip ureĎaj
(lijevo,desno i pozadi)
37
Pomoćna šasija
Formiraju je dva uzduţna
profila - nosača koji su
poprečno povezani, a na
njih su zavareni nosači za
vezivanje sa šasijom
vozila. Nakon
zavarivanja, pomoćna
šasija se vruće cinkuje.
Oprema koja se
nabavlja i ugraĊuje
u nadogradnju
Oprema
R.br.
1. Aparat gašenje poţara S 9kg kom 1
2. Metla za ceste kom 1
3. Dobro opremljena prva pomoć kom 1
4. Podmetač za točkove kom 2
5. Alat za demontaţu guma set 1
6. Rezervni točak kom 1
7. Dizalica kom 1
8. Ključ za točkove sa polugom kom 1


library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
18. nov 2019
chevron_right Šifra tendera
282-1-1-67/19
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_282-1-1-67_19.zip