# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
461 library_books Kupovina putničkog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 8. feb 2019 1 0 business 19.000 KM 0 KM
462 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance Gras Sarajevo 16. apr 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
463 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance Gras Sarajevo 31. jul 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
464 library_books Lot 74 nabavka Woma vozila account_balance Vodovod Doboj 25. jul 2019 0 0 business 100.000 KM 0 KM
465 library_books Nabaka roba, tri putnička vozila putem finansijskog leasinga account_balance Olimpijski centar Jahorina 27. feb 2019 3 0 business 140.000 KM 0 KM
466 library_books Nabava motornog vozila account_balance Veterinarski zavod HNŽ/K 6. nov 2019 1 0 business 20.513 KM 0 KM
467 library_books Nabava motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Mostar 20. nov 2019 1 0 business 125.000 KM 0 KM
468 library_books Nabava motornog vozila za održavanje javnih površina account_balance Općina Odžak 30. maj 2019 1 0 business 41.000 KM 0 KM
469 library_books Nabava motornog vozila za održavanje javnih površina account_balance Općina Odžak 4. jul 2019 1 0 business 41.000 KM 0 KM
470 library_books Nabava novog putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Rama 19. mar 2019 1 0 business 26.000 KM 0 KM
471 library_books Nabava pick up vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 20. mar 2019 7 0 business 385.000 KM 0 KM
472 library_books Nabava putničkog vozila account_balance Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje 9. jan 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
473 library_books Nabava putničkog vozila za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju "Nova nada" account_balance Centar za odgoj i obrazovanje djece mladeži s poteškoćama u razvoju "Nova nada" Tomislavgrad 18. apr 2019 1 0 business 60.000 KM 0 KM
474 library_books Nabava rabljenog motornog vozila za potrebe hitne pomoći account_balance Dom zdravlja Široki Brijeg 15. nov 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
475 library_books Nabava rabljenog traktora s malčerom na hidrauličnoj ruci account_balance Sivša Usora 21. jun 2019 1 0 business 21.000 KM 0 KM
476 library_books Nabava rabljenog vozila kamiona kipera s kranom account_balance Komunalno poduzeće Žepče 19. mar 2019 1 0 business 40.000 KM 0 KM
477 library_books Nabava roba - terenskog motornog vozila account_balance Županijska uprava civilne zaštite 21. jun 2019 1 0 business 29.000 KM 0 KM
478 library_books Nabava sanitetskog kombi vozila account_balance Opća bolnica Jajce 23. jan 2020 1 0 business 80.000 KM 0 KM
479 library_books Nabava školskog minibusa 8+1 account_balance Osnovna glazbena škola Brotnjo 23. jan 2019 1 0 business 18.000 KM 0 KM
480 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Općina Orašje 7. nov 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM