# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
441 library_books Nabava školskog minibusa 8+1 account_balance Osnovna glazbena škola Brotnjo 23. jan 2019 1 0 business 18.000 KM 0 KM
442 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Općina Orašje 7. nov 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
443 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 12. dec 2019 1 0 business 91.500 KM 0 KM
444 library_books Nabava teretnog motornog vozila account_balance Županijska bolnica Orašje 3. jan 2020 1 0 business 33.000 KM 0 KM
445 library_books Nabava vozila za potrebe Doma zdravlja Posušje account_balance Dom zdravlja Posušje 17. dec 2019 1 0 business 25.000 KM 0 KM
446 library_books Nabava vozila za potrebe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar account_balance Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona 11. dec 2019 0 0 business 50.000 KM 0 KM
447 library_books Nabavka „ Rabljeno teretno motorno vozilo za prevoz putnika i robe-tip PUTAR “ account_balance "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 7. okt 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
448 library_books Nabavka 1 teretnog motornog vozila –kombi za JU SARTR u 2019.godini account_balance JU Sarajevski Ratni Teatar "SARTR" 17. okt 2019 1 0 business 45.000 KM 0 KM
449 library_books Nabavka 2 polovna minibusa account_balance Zenicatrans Zenica 9. apr 2019 2 0 business 40.000 KM 0 KM
450 library_books Nabavka 2(dva) nova kiper kaniona account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 11. mar 2019 2 0 business 270.000 KM 0 KM
451 library_books Nabavka 6 (šest) novih putničkih automobila putem finansijskog leasinga za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona account_balance Služba za zajedničke poslove ZDK 15. jan 2020 6 0 business 330.000 KM 0 KM
452 library_books Nabavka dva nova putnička automobila za potrebe UIP HBŽ account_balance Uprava za inspekcijske poslove županije Zapadnohercegovačke 24. jun 2019 2 0 business 29.500 KM 0 KM
453 library_books Nabavka dva nova putnička motorna vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. jan 2019 2 0 business 137.000 KM 0 KM
454 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Republički protokol 13. jan 2020 2 0 business 140.000 KM 0 KM
455 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila - 2 LOT-a account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 22. jul 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 25.000 KM 0 KM
456 library_books Nabavka dva teretna vozila sa duplom kabinom account_balance Komunalno Brčko 11. mar 2019 2 0 business 100.000 KM 0 KM
457 library_books Nabavka i isporuka teretnog motornog vozila sa hidrauličnom korpom, za potrebe službe za spašavanje iz ruševina account_balance Općina Centar Sarajevo 9. dec 2019 1 0 business 183.760 KM 0 KM
458 error Nabavka jednog motornog vozila srednje klase account_balance Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 1. feb 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
459 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila account_balance Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona 11. dec 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
460 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe Ureda za reviziju javne uprave u Brčko distriktu BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 30. jan 2020 1 0 business 51.282 KM 0 KM