# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
481 library_books Nabava teretnog motornog vozila account_balance Županijska bolnica Orašje 3. jan 2020 1 0 business 33.000 KM 0 KM
482 library_books Nabavka „ Rabljeno teretno motorno vozilo za prevoz putnika i robe-tip PUTAR “ account_balance "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 7. okt 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
483 library_books Nabavka 1 teretnog motornog vozila –kombi za JU SARTR u 2019.godini account_balance JU Sarajevski Ratni Teatar "SARTR" 17. okt 2019 1 0 business 45.000 KM 0 KM
484 library_books Nabavka 2 polovna minibusa account_balance Zenicatrans Zenica 9. apr 2019 2 0 business 40.000 KM 0 KM
485 library_books Nabavka 2(dva) nova kiper kamiona account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 11. mar 2019 2 0 business 270.000 KM 0 KM
486 library_books Nabavka 6 (šest) novih putničkih automobila putem finansijskog leasinga za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona account_balance Služba za zajedničke poslove ZDK 15. jan 2020 6 0 business 330.000 KM 0 KM
487 library_books Nabavka dva nova putnička automobila za potrebe UIP HBŽ account_balance Uprava za inspekcijske poslove županije Zapadnohercegovačke 24. jun 2019 2 0 business 29.500 KM 0 KM
488 library_books Nabavka dva nova putnička motorna vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. jan 2019 2 0 business 137.000 KM 0 KM
489 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Republički protokol 13. jan 2020 2 0 business 140.000 KM 0 KM
490 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila - 2 LOT-a account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 22. jul 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 25.000 KM 0 KM
491 library_books Nabavka dva teretna vozila sa duplom kabinom account_balance Komunalno Brčko 11. mar 2019 2 0 business 100.000 KM 0 KM
492 error Nabavka jednog motornog vozila srednje klase account_balance Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 1. feb 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
493 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila account_balance Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona 11. dec 2019 1 0 business 34.188 KM 0 KM
494 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe Ureda za reviziju javne uprave u Brčko distriktu BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 30. jan 2020 1 0 business 51.282 KM 0 KM
495 library_books Nabavka kamiona autopodizača za kontejenere account_balance Vilenica Čistoća Novi Travnik 16. sep 2019 1 0 business 49.000 KM 0 KM
496 library_books Nabavka kamiona cisterne za naftu account_balance Ruding Ugljevik 30. jan 2020 1 0 business 250.000 KM 0 KM
497 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Komunalno Brčko 14. feb 2019 1 0 business 36.000 KM 0 KM
498 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Grad Tuzla 9. dec 2019 1 0 business Nipex Tuzla 51.280 KM 0 KM
499 library_books Nabavka kombi vozila za potrebe prijevoza pacijenata na hemodijalizu account_balance Dom zdravlja Kladanj 19. mar 2019 1 0 business 48.000 KM 0 KM
500 library_books Nabavka korišćenog traktora account_balance "Komunalac" Bosanski Brod 14. mar 2019 1 0 business 20.513 KM 0 KM