# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
361 error Nabavka putarskog vozila za prevoz opreme i radnika account_balance "Komunalac" Tuzla 19. jul 2019 1 1 business ASTORIJA M d.o.o. Banja Luka 25.000 KM 26.900 KM
362 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe Općine Busovača account_balance Općina Busovača 24. maj 2019 1 0 business Guma M Mostar 26.600 KM 26.590 KM
363 library_books Nabava putničkog vozila za patronažu account_balance Dom zdravlja Stolac 30. apr 2019 1 0 business Guma M Mostar 27.350 KM 26.581 KM
364 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila - kamion kiper account_balance Komunalno Mostar 11. mar 2019 1 1 business HP Investing 30.000 KM 26.500 KM
365 library_books Nabava rabljenog motornoga vozila account_balance Radiotelevizija Herceg-Bosne Mostar 2. aug 2019 1 0 business AS Kramar 27.000 KM 26.487 KM
366 library_books Nabavka teretnog vozila account_balance Elektrodistribucija Pale 28. jan 2019 1 1 business Porsche BH Sarajevo 35.000 KM 26.445 KM
367 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 19. nov 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 26.500 KM 26.410 KM
368 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja ''Sveti Pantelmejon'' 20. aug 2019 1 0 business Auto Plus Banja Luka 26.000 KM 26.000 KM
369 library_books Nabavka teretnog motornog vozila - putar account_balance Gradsko groblje Banja Luka 30. jan 2019 2 0 business Delvir Prom Tuzla 29.000 KM 26.000 KM
370 library_books Nabavka roba-nabavka polovnog teretnog kamiona kipera account_balance Vilenica-vodovod Novi Travnik 11. okt 2019 1 0 business Expres DiD 26.000 KM 25.990 KM
371 library_books Putničko auto account_balance Općinski sud Žepče 18. jun 2019 1 0 business A.S. autocentar Zenica 25.641 KM 25.641 KM
372 library_books Nabavka terenskog putničkog vozila account_balance Općinski sud Zavidovići 20. maj 2019 1 0 business Autocentar Beganović 25.641 KM 25.640 KM
373 library_books Nabavka motornoga vozila account_balance Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 5. aug 2019 1 0 business Hercegovina auto Mostar 25.640 KM 25.632 KM
374 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 9. dec 2019 1 0 business Porsche inter auto BH Sarajevo 25.640 KM 25.603 KM
375 error Javna nabavka motornog vozila za potrebe jedinice civilne zaštite-Služba medicinske pomoći account_balance Grad Goražde 9. aug 2019 1 0 business A.C.I. Sarajevo 25.641 KM 25.556 KM
376 library_books Nabavka novih putničkih vozila - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 14. jun 2019 1 2 business Autorad Pelagićevo 25.500 KM 25.480 KM
377 error Nabavka i isporuka traktora sa kabinom i priključcima account_balance Poljoprivredno dobro Butmir 1. feb 2019 1 0 business Rakić Brčko 30.000 KM 25.473 KM
378 library_books Nabava vozila za potrebe Doma zdravlja Posušje account_balance Dom zdravlja Posušje 17. dec 2019 1 0 business BGL Posušje 25.000 KM 25.342 KM
379 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Općinski sud Srebrenik 8. jul 2019 1 0 business Brijest Gračanica 25.641 KM 25.207 KM
380 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 24. maj 2019 1 0 business Una auto Bihać 24.900 KM 24.786 KM