# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabava sanitetskog kombi vozila account_balance Opća bolnica Jajce 23. jan 2020 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 80.000 KM 79.914 KM
102 library_books Nabavka dva nova putnička motorna vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 14. aug 2019 2 2 business Brčko-gas Brčko 80.000 KM 79.358 KM
103 library_books Nabavka robe: dva motorna vozila account_balance Televizija Kantona Sarajevo - TVSA 21. okt 2019 2 1 business Berlijeta Sarajevo 80.000 KM 79.042 KM
104 library_books Nabavka terenskog motornog vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. okt 2019 1 1 business Sladaboni Banja Luka 80.000 KM 78.094 KM
105 library_books Nabaka motornih vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 23. aug 2019 2 1 business AC Quattro Sarajevo 72.000 KM 77.829 KM
106 library_books Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 24. dec 2019 2 1 business Hercegovina auto Mostar 79.000 KM 77.778 KM
107 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća account_balance Općina Vogošća 25. maj 2019 2 2 business A.C.I. Sarajevo 76.924 KM 76.924 KM
108 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Općina Novo Sarajevo 15. jul 2019 2 2 business Connecta Sarajevo, Porsche inter auto BH Sarajevo 76.923 KM 76.908 KM
109 error Nabavka i isporuka putničkog motornog kombi vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 18. jun 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 76.000 KM 76.581 KM
110 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Elektroprivreda RS 20. feb 2019 1 1 business C-auto Banja Luka 80.000 KM 76.034 KM
111 library_books Nabavka pet putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 31. jan 2019 5 2 business Guma M Mostar 110.000 KM 75.673 KM
112 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
113 library_books Nabavka putničkog vozila za potrebe PTVJ account_balance Grad Banja Luka 29. aug 2019 1 1 business Brčko-gas Brčko 75.000 KM 74.990 KM
114 error Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 67.000 KM 74.968 KM
115 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu I medicinske pomoći account_balance Općina Novo Sarajevo 11. sep 2019 1 2 business Blok Sarajevo 76.923 KM 74.500 KM
116 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 10. maj 2019 2 1 business Una auto Bihać 73.000 KM 72.968 KM
117 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Kazneno-popravni zavod Foča 6. dec 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 71.800 KM 71.800 KM
118 library_books Nabavka tri motorna vozila sa tovarnim sandukom account_balance Komunalno Brčko 21. apr 2019 3 1 business Guma M Mostar 70.000 KM 69.900 KM
119 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Grad Tuzla 9. dec 2019 1 0 business Nipex Tuzla 68.370 KM 68.370 KM
120 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Općina Nevesinje 30. apr 2019 2 3 business Hercegovina auto Mostar, Guma M Mostar 68.375 KM 68.367 KM