# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Općina Orašje 30. dec 2019 1 1 business Remex Tuzla 50.000 KM 49.990 KM
162 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Federalna uprava civilne zaštite 22. apr 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 50.000 KM 49.966 KM
163 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona 6. maj 2019 1 0 business Apolo Mostar 49.950 KM 49.950 KM
164 error Putničko motorno vozilo account_balance Industrijske plantaže 8. feb 2019 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 49.990 KM 49.915 KM
165 library_books Nabavka dva putnička vozila account_balance Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona 6. jun 2019 2 0 business Auto start Mostar 49.990 KM 49.829 KM
166 library_books Nabavka jednog novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. jan 2019 1 2 business Brčko-gas Brčko 50.000 KM 49.500 KM
167 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija BiH 21. okt 2019 1 0 business 49.500 KM 49.500 KM
168 library_books Nabavka vozila sa duplom kabinom - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 10. jun 2019 1 1 business A.C.I. Sarajevo 50.000 KM 49.500 KM
169 library_books Obavještenje o provođenju postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog/službenog automobila za potrebe Doma naroda Parlamenta FBiH account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 25. sep 2019 1 0 business AC Quattro Sarajevo 49.999 KM 49.487 KM
170 error Nabavka vozila putem lizinga za Općinu Istočno Novo Sarajevo account_balance Grad Istočno Sarajevo 2. apr 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 47.000 KM 49.382 KM
171 error Nabavka robe - Putničko motorno vozilo novo account_balance Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 20. jan 2020 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 50.000 KM 49.300 KM
172 library_books T 94/19 Nabavka dostavnog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 23. dec 2019 1 1 business NESKOVIC DOO 50.000 KM 49.250 KM
173 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe preduzeća account_balance Centralno grijanje Tuzla 14. okt 2019 1 0 business Grand auto Tuzla 49.000 KM 48.950 KM
174 library_books Kupovina putničkog motornog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 9. sep 2019 1 0 business ABC 1968 Citroen Sarajevo 42.735 KM 48.717 KM
175 library_books Nabavka i isporuka novih teretnih motornih vozila za potrebe JKP „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 22. apr 2019 2 0 business Nipex Tuzla 49.000 KM 48.500 KM
176 library_books Nabavka službenih teretnih motornih vozila account_balance Protivgradna preventiva Republike Srpske 7. jun 2019 2 0 business Guma M Mostar 49.000 KM 47.200 KM
177 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 21. okt 2019 1 1 business Nipex Tuzla 49.000 KM 47.008 KM
178 error Javna nabavka i isporuka službenog automobila za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 17. jun 2019 1 1 business C-auto Banja Luka 48.000 KM 46.547 KM
179 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije 6. maj 2019 1 2 business Hercegovina auto Mostar 45.500 KM 45.500 KM
180 library_books Ugovor o nabavci putničkog vozila account_balance Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo 26. jun 2019 1 0 business Triab Sarajevo 45.273 KM 45.273 KM