# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 28. okt 2019 12 3 business Guma M Mostar 352.000 KM 352.000 KM
22 library_books 02-404-97/19 Nabavka vatrogasnog vozila sa nadogradnjom account_balance Općina Brod 10. jan 2020 1 2 business Lada auto Banja Luka 350.000 KM 349.495 KM
23 library_books Nova teretna terenska motorna vozila-pick up account_balance Hercegbosanske šume Kupres 20. mar 2019 7 1 business Guma M Mostar 385.000 KM 348.600 KM
24 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 17. okt 2019 11 1 business Porsche leasing Sarajevo 370.000 KM 331.880 KM
25 library_books Vozila account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 16. sep 2019 5 2 business Brčko-gas Brčko 315.900 KM 314.774 KM
26 library_books Nabavka novog autobusa i kombija putem finansijskog lizinga account_balance ZOI '84 Sarajevo 22. maj 2019 4 2 business Raiffeisen Leasing Sarajevo 300.000 KM 306.058 KM
27 library_books Nabavka kombinovanog vatrogasnog vozila account_balance Općina Modriča 30. okt 2019 1 1 business SV Company Laktaši 300.000 KM 300.000 KM
28 error Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška account_balance Općina Gradiška 28. mar 2019 8 5 business GRUPA PONUĐAČA: Audi centar Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Autokomerc V.S. Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Guma M Mostar i Porsche Leasing Sarajevo 298.800 KM 298.467 KM
29 library_books Nabavka novog autobusa account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 5. feb 2020 1 2 business MRM export - import d.o.o. 300.000 KM 293.000 KM
30 library_books Nabavka kamiona za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance JP Rad Tešanj 29. mar 2019 1 1 business Kam i Bus Doboj Jug 290.000 KM 289.130 KM
31 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine account_balance Sudska policija Federacije 21. maj 2019 7 1 business AC Quattro Sarajevo 300.000 KM 284.188 KM
32 error Nabavka motornih vozila za potrebe Skupštine i Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. okt 2019 4 2 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko 282.051 KM 281.700 KM
33 library_books Nabavka vatrogasnog vozila - autocisterna account_balance Općina Derventa 2. dec 2019 1 1 business SV Company Laktaši 277.777 KM 277.500 KM
34 library_books Ugovor o nabavci autosmećara account_balance Rad Sarajevo 1. feb 2019 1 1 business Tehnix d.o.o. 250.000 KM 249.500 KM
35 library_books Komunalno vozilo za odvoz otpada (novo vozilo) account_balance Općina Rogatica 21. okt 2019 1 4 business Faring Sarajevo 245.000 KM 240.000 KM
36 library_books Nabava Teretno vozilo (Kamion kiper) sa pripremom za zimsku službu account_balance Ceste Mostar 28. aug 2019 1 1 business Auto Lijanovići Mostar 225.000 KM 224.700 KM
37 library_books Sanitetska vozila account_balance Dom zdravlja Bijeljina 25. sep 2019 2 1 business Medimax Banja Luka 220.000 KM 220.000 KM
38 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 25. mar 2019 4 1 business Auto start Mostar 214.200 KM 214.085 KM
39 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 8. okt 2019 6 1 business Bunjo Sarajevo 213.675 KM 211.888 KM
40 library_books Nabavka malog navalnog vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Bileća account_balance Općina Bileća 16. okt 2019 1 1 business Eko-Bel Laktaši 205.000 KM 204.990 KM