# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Vode Srpske 16. dec 2019 2 1 business Autorad Pelagićevo 59.829 KM 59.658 KM
142 library_books Nabavka novog službenog vozila za potrebe opštine Kalinovik account_balance Općina Kalinovik 8. nov 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 59.900 KM 59.615 KM
143 error Javna nabavka dva nova putnička motorna vozila za potrebe Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge account_balance Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge 3. maj 2019 2 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 80.000 KM 59.401 KM
144 library_books Nabavka novog sanitetskog putničkog motornog vozila za potrebe JZU Kantonalne bolnice Goražde. account_balance Kantonalna bolnica Goražde 11. dec 2019 1 2 business Autocentar Školjić Tešanj 62.500 KM 58.500 KM
145 library_books Nabavka putničkog vozila-dežurno u smjeni za potrebe RJ TE account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 17. apr 2019 1 2 business Auto-in Brčko 60.000 KM 58.267 KM
146 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom opremom account_balance Dom zdravlja Bratunac 20. nov 2019 1 1 business Guma M Mostar 65.000 KM 58.250 KM
147 library_books Nabavka dva nova terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 7. nov 2019 2 1 business Guma M Mostar 58.000 KM 57.900 KM
148 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 3 1 business Hyundai auto BH Sarajevo 58.000 KM 57.900 KM
149 library_books Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Termoelektrana Tuzla 10. jun 2019 1 1 business Nipex Tuzla 59.000 KM 57.000 KM
150 library_books Nabava službenog vozila account_balance Park Mrkonjić Grad 18. apr 2019 1 1 business AC Krželj Livno 57.000 KM 56.889 KM
151 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe DVD Laktaši account_balance Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši 18. mar 2019 1 1 business Marketauto Laktaši 70.000 KM 55.555 KM
152 library_books Nabavka novog službenog vozila account_balance Ministarstvo privrede i preduzetništva 21. aug 2019 1 1 business Autocentar Školjić Tešanj 51.500 KM 51.286 KM
153 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe Ureda za reviziju javne uprave u Brčko distriktu BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 30. jan 2020 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.280 KM
154 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Općina Pale 7. maj 2019 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.280 KM
155 library_books Nabavka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo account_balance Općina Novi Grad Sarajevo 13. dec 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 51.282 KM 51.265 KM
156 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. mar 2019 1 2 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.255 KM
157 library_books Nabava specijalnog vozila za ornitološku službu account_balance Međunarodna zračna luka Mostar 30. aug 2019 1 1 business Auto Nuić Mostar 52.000 KM 50.923 KM
158 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Operator - Terminali Federacije 2. jul 2019 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.999 KM 49.999 KM
159 library_books Nabavka roba, novog terenskog vozila 4x4 za prevoz radnika i tereta account_balance Olimpijski centar Jahorina 29. jan 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 49.999 KM 49.995 KM
160 library_books Nabavka dva putnička automobila account_balance Komunalno Brčko 14. maj 2019 2 1 business Autorad Pelagićevo 50.000 KM 49.992 KM