# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Peugeot - 307 Vrhovni sud Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Peugeot - 307 Vrhovni sud Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Peugeot - 307 Vrhovni sud Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Peugeot - Boxer Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 66 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Peugeot - Boxer Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 66 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Peugeot "Komunalac" Tuzla Nije navedeno 51 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Peugeot - FURGON "Komunalac" Tuzla Kombi Nije navedeno 55 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Peugeot - Partner Grad Cazin Kombi Dizel 51 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Peugeot - 508 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Putničko Dizel 2012 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Peugeot - PARTNER Gradski organ uprave grada Bihaća Putničko Nije navedeno 1868 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Peugeot - PEUGEOT 206 Grad Bijeljina Putničko Nije navedeno 55 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Peugeot - PEUGEOT 206 Grad Bijeljina Putničko Nije navedeno 55 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Peugeot - 301 Gradska uprava Grad Doboj Putničko Dizel 68 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Peugeot - 301 Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Putničko Nije navedeno 73 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Peugeot - Furgon Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Kombi Nije navedeno 73 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Peugeot - Furgon Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Kombi Nije navedeno 73 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Peugeot - 508 Active 2.0 HDI FAP BVA6 Elektroprenos BiH Putničko 120 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument