# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Nissan - Pathfinder Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 128 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Nissan - Cibstar hijab Vodovod Bihać Kombi Nije navedeno 81 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Nissan - Terano Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 92 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Nissan - Terrano II Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Dizel 92 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Nissan - Terano II Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Dizel 74 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car Nissan - Patrol Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Dizel 85 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Nissan - Patrol Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Dizel 85 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Nissan - Patrol Ministarstvo odbrane BiH SUV Nije navedeno 1996 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Nissan Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Nissan - Qashqai Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije SUV 110 kW 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Nissan Vlada Posavskog kantona SUV Dizel 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Nissan - TERANO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 92 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Nissan - TERANO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 92 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Nissan - Qashqai Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 96 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument