# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Nissan - Navara Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Nissan - Navara Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Nissan - Navara Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Nissan - PATHFINDER XE Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 126 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Nissan - TERRANO II Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 92 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Nissan - PICK UP Šumarstvo Prenj Konjic SUV Dizel 80 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Nissan - PATHFINDER Granična policija BiH SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Nissan - PATHFINDER Granična policija BiH SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Nissan - PATHFINDER Granična policija BiH SUV Nije navedeno 140 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Nissan - X-Trail XE Granična policija BiH SUV Nije navedeno 96 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Nissan - X-Trail XE Granična policija BiH SUV Nije navedeno 96 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Nissan - X-Trail XE Granična policija BiH SUV Nije navedeno 96 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Nissan - Patrol Ministarstvo odbrane BiH Putničko Nije navedeno 1996 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Nissan Općina Novi Grad Sarajevo Putničko 92 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Nissan - Patrol Bosansko Podrinjske šume Goražde SUV Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Nissan - PATHFINDER Bosansko Podrinjske šume Goražde SUV Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Nissan - Qashqai Federalni zavod za agropedalogiju SUV Dizel 110 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Nissan - Terano Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SUV Dizel 92 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Nissan - Navara Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 126 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Nissan - Pathfinder Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 126 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument