# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car TAM - 260 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1990 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car TAM - 170 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1982 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car TAM - 260 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1990 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car TAM - 170 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1982 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car TAM - 190 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1982 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car TAM - 190 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1982 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car Volkswagen - LT-46 Šumarstvo Prenj Konjic Autobus Dizel 66 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Volkswagen - LT-46 Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Autobus Nije navedeno 96 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car Volkswagen Federalna uprava policije Autobus Dizel 55 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Volkswagen - LT 35, M2-Autobus Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Autobus Dizel 55 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car Volkswagen - LT Radiotelevizija BiH Autobus Nije navedeno 80 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car Volkswagen Radiotelevizija BiH Autobus Nije navedeno 55 kW 1996 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car Volkswagen - T5 Radiotelevizija BiH Autobus Nije navedeno 63 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car Zastava - New Turbo Olimpijski centar Jahorina Autobus Nije navedeno 78 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument