# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
21 receipt Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 13. jul 2018 business Euroherc osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.200 KM
22 receipt Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije službenih motornih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 13. jul 2018 business REGOS TIM Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 567 KM
23 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo account_balance Grad Zenica 13. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
24 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (J54-M-560) account_balance Grad Zenica 13. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 72 KM
25 receipt Redovan tehnički pregled za teretno vozilo (M50-J-100) account_balance Grad Zenica 12. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 113 KM
26 receipt Redovan tehnički pregled za teretno vozilo (T39-A-208) account_balance Grad Zenica 12. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 113 KM
27 receipt Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje službenih vozila account_balance Putevi Republike Srpske 9. jul 2018 business ATOS osiguranje Bijeljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 7.872 KM
28 receipt Preventivni tehnički pregled za teretno vozilo (M35-O-980) account_balance Grad Zenica 5. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 41 KM
29 receipt Šestomjesečni tehnički pregled za teretno vozilo (M35-O-982) account_balance Grad Zenica 5. jul 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 41 KM
30 receipt Usluge pranja vozila Grada Zenica za Juni 2018g. account_balance Grad Zenica 5. jul 2018 business JP PARKING SERVIS D.O.O. ZENICA Osiguranje, registracija i tehnički pregled 125 KM
31 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (E48-T-368) account_balance Grad Zenica 27. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 72 KM
32 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (E48-T-370) account_balance Grad Zenica 26. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
33 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (E48-T-371) account_balance Grad Zenica 26. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
34 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (J46-A-006) account_balance Grad Zenica 22. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 72 KM
35 receipt Tehnički pregled vozila reg. oznake J14E488 account_balance Finansijsko informatička agencija BiH 20. jun 2018 business GMC - INŽINJERING d.o.o. Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 77 KM
36 receipt Nabavka usluga kasko osiguranja vozila account_balance Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - BHDCA 15. jun 2018 business ATOS osiguranje Bijeljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 4.230 KM
37 receipt Redovan tehnički pregled za teretno vozilo (E20-A-722) account_balance Grad Zenica 13. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 113 KM
38 receipt Nabavka usluga osiguranja vozila account_balance Grad Tuzla 11. jun 2018 business DD za osiguranje Camelija Bihać Osiguranje, registracija i tehnički pregled 15.487 KM
39 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo (M75-O-655) account_balance Grad Zenica 1. jun 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
40 receipt LOT 1 - Usluge potpunog kasko osiguranja za Kabinet Gradonačelnika, 2 vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 30. maj 2018 business ATOS osiguranje Bijeljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.142 KM