# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt OP br. 44/21- Nabavka usluga iznajmljivanja vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Gacko 28. jan 2021 business Auto Nuić Mostar Najam vozila 99.510 KM