# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 18. feb 2021 business Selak Čitluk Gorivo 50 KM
2 receipt Nabavka motornog goriva account_balance Elektroprenos BiH 15. feb 2021 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 5.169 KM
3 receipt Nafta i naftni derivati - Jajce account_balance Elektroprivreda HZHB 12. feb 2021 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 42.599 KM
4 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 9. feb 2021 business Lager Posušje Gorivo 310 KM
5 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business BTG d.o.o. Gorivo 322 KM
6 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business BTG d.o.o. Tomislavgrad Gorivo 972 KM
7 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Antunović AGS Orašje Gorivo 88 KM
8 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Antunović AGS Orašje Gorivo 88 KM
9 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Tioil d.o.o. Gorivo 72 KM
10 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Auto commerce Gorivo 78 KM
11 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Tioil d.o.o. Gorivo 490 KM
12 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business Tioil d.o.o. Gorivo 189 KM
13 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business "PETROL BH OIL COMPANY" D.O.O. SARAJEVO-PODRUŽNICA TUZLA - BS RUDARSKA Gorivo 104 KM
14 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business "PETROL BH OIL COMPANY" D.O.O. SARAJEVO-PODRUŽNICA TUZLA - BS RUDARSKA Gorivo 101 KM
15 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business HOLDINA d.o.o. Gorivo 414 KM
16 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 31. jan 2021 business HOLDINA d.o.o. Gorivo 328 KM
17 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 30. jan 2021 business OBNOVA-PROMET doo Gorivo 75 KM
18 receipt LOT 2: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Tešanj account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 15. jan 2021 business Hifa Tešanj, HOLDINA d.o.o. Gorivo 45.560 KM
19 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 11. jan 2021 business Selak d.o.o. Gorivo 49 KM
20 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 7. jan 2021 business Tioil d.o.o. Gorivo 95 KM