# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Javna nabava četiri vatrogasna vozila account_balance Vlada Zapadnohercegovačke županije 12. jul 2018 4 1 business GRUPA PONUĐAČA: Premier Febeco Mostar i M.R.M. Ljubuški 591.000 KM 590.400 KM
2 library_books Nabavka vatrogasnog navalnog vozila account_balance Elektroprivreda BiH 31. aug 2018 2 3 business V&Z zaštita Banja Luka 500.000 KM 499.450 KM
3 library_books Vatrogasno vozilo account_balance Opština Stanari 14. maj 2018 1 1 business SV Company Laktaši 320.000 KM 319.800 KM
4 error Nabavka vatrogasnog vozila sa nadgradnjom i opremom account_balance Grad Zvornik 20. dec 2018 1 1 business GASOP Beograd 290.000 KM 310.000 KM
5 library_books Nabavka terenskih vozila za gašenje požara otvorenog prostora i spasavanja u slučaju poplava i snježnih padavina account_balance Grad Banja Luka 22. okt 2018 2 1 business GRUPA PONUĐAČA: Eko bel Laktaši i Webo Maribor 240.000 KM 234.128 KM
6 library_books Nabavka malog vozila za gašenje šumskih požara sa nadogradnjom account_balance Gradska uprava Grad Doboj 31. dec 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 150.000 KM 149.945 KM
7 library_books Nabava rabljenog vatrogasnog vozila za potrebe struktura civilne zaštite account_balance Grad Široki Brijeg 20. feb 2018 1 1 business Zoom Široki Brijeg 150.000 KM 143.624 KM
8 library_books Dodjela ugovora za nabavku vatrgasnog vozila account_balance Opština Domaljevac Šamac 19. dec 2018 1 1 business SV Company Laktaši 110.000 KM 109.500 KM
9 library_books Nabavka vatrogasnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 4. jan 2019 2 1 business Fire Trade Srebrenik 103.000 KM 102.990 KM
10 library_books Vatrogasno vozilo za tehničke intervencije i požare otvorenog prostora account_balance Opština Čitluk 6. jun 2018 1 1 business Premier Febeco Mostar 90.000 KM 89.450 KM
11 library_books Nabavka vatrogasnog vozila, plovnih vozila i prikolice za plovna vozila account_balance Grad Zenica 7. maj 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški, Financ Mostar 80.000 KM 80.000 KM
12 library_books Ugovor o nabavci roba-Vatrogasno vozilo account_balance Opština Novi Travnik 12. jun 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 51.282 KM 51.281 KM
13 library_books Javna nabavka vatrogasnog motornog vozila account_balance Grad Goražde 30. jul 2018 1 0 business 250.000 KM 0 KM
14 library_books Nabava motornog vozila (kombi) za potrebe PVP-a account_balance Grad Mostar 27. nov 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
15 error Nabavka i isporuka jednog vatrogasnog vozila account_balance Opština Centar Sarajevo 28. jan 2019 1 0 business 280.000 KM 0 KM
16 library_books Nabavka malog terenskog vozila za gašenje šumskih požara account_balance Opština Mrkonjić Grad 10. dec 2018 1 0 business 90.000 KM 0 KM
17 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH u 2018. godini account_balance Ministarstvo odbrane BiH 6. feb 2019 5 0 business 1.743.589 KM 0 KM
18 library_books Nabavka specijalnog teretnog vatrogasnog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 3. sep 2018 1 0 business 500.000 KM 0 KM
19 library_books Nabavka terenskog navalnog vatrogasnog vozila account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 5. nov 2018 1 0 business 42.000 KM 0 KM
20 library_books Nabavka vatrogasnog navalnog vozila account_balance Grad Trebinje 4. feb 2019 1 0 business 273.504 KM 0 KM